Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е тежко престъпление, което засяга всяка държава, не само България. Това заяви секретарят на Националната комисия за борба с трафик на хора Камелия Димитрова на пресконференция в БТА.

Тя посочи, че само в рамките на ЕС произходът на жертвите е от 137 държави, като рисковете за трафик с цел трудова експлоатация се увеличават именно през наближаващия летен сезон.

Димитрова заяви, че според данни от 2015 г. и 2016 г. общият брой на жертвите на трафик в Европа са били близо 24 000, като повече от половината от тях са били подложени на сексуална експлоатация. На второ място обаче (26%) се нарежда именно трафикът с цел трудова експлоатация.

За разлика от трафика с цел сексуална експлоатация трудовата засяга най-вече мъжете, поясни Димитрова и посочи, че те са 80% от общия дял на потърпевшите.

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Ако сте в беда в чужбина, потърсете полицията, дори да нямате документи, съветват от Комисията

Като традиционно рискови сектори тя изтъкна селското и горското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, рибарството и др. Най-често сънародниците ни стават жертви на трудова експлоатация в страни като Испания, Чехия, Великобритания, Холандия или Белгия.

По думи на Димитрова България е основно държава на произход на жертви на трафик. През 2018 г. общо 443 сънародници са станали жертви на трафик. 59 от тях са били трафикирани с цел трудова експлоатация, като става въпрос за 47 мъже и 12 жени.

От комисията за борба с трафик на хора изтъкват, че най-често безработицата и безизходицата тласкат хората към поемане на риск и търсене на нерегламентирана работа в чужбина. По тази причина най-уязвими са именно безработните, които живеят в социална изолация.

По думи на Димитрова обичайният профил на жертвата е лице в активна и трудоспособна възраст с ниски квалификации. Често неграмотни лица или такива с ментални проблеми биват подлъгани от фалшиви обещания. С цел превенция се провеждат информационни сесии и трудови ателиета с представители на най-уязвимите групи.

Трафикантите на хора все по-често ползват интернет за привличане на нови жертви

Трафикантите на хора все по-често ползват интернет за привличане на нови жертви

Около 30 000 души са въвлечени в трафик в ЕС между 2010-а и 2012-а

Един от най-устойчивите механизми за въвличане на жертвите и рекламиране на труда на потърпевшите са интернет и социалните мрежи, обясни Димитрова и заяви, че докато се търси евтина работна ръка, ще съществуват и рискове от трудова експлоатация.

От своя страна секретарят на Местните комисии за борба с трафик на хора Любка Костадинова посочи, че у нас има общо десет местни структури, които всяка година заедно с националната комисия организират информационни кампании за превенция на този вид трафик, като голяма част от превантивните дейности са свързани с интернет и сайтовете за запознанства като широко разпространен метод за въвличане в трафик.

Благодарение на тези кампании са обхванати над 6 000 лица, изтъква Костадинова. Тя обаче посочва, че много от пострадалите не се разпознават като потърпевши и не търсят защита на правата си, а това затруднява образуването на досъдебното производство.

По тази причина се провеждат информационни разяснителни и образователни срещи с безработни в активна трудова възраст, хора в неравностойно положение, ученици от 11 и 12 клас, както и продължително безработни или слабо мотивирани за търсене на работа лица.

Увеличават се случаите на трудова експлоатация

Увеличават се случаите на трудова експлоатация

Безплатна телефонна линия 0800 20 100 за превенция на трафика на хора