ГД "Национална полиция" разпространи фоторобот на млад мъж. Целта е установяването на неговата самоличност.

Гражданите, които разпознаят издирвания или имат информация за него, могат да сигнализират на телефони 02/831 90 79, 02/982 89 37.

Анонимността им е гарантирана.