В Главна дирекция "Национална полиция" е подписан договор с чешкото дружество "Сойтрон" - фирма-изпълнител на обществена поръчка, която ще разработи система за автоматична идентификация на регистрационните табели на издирвани моторни превозни средства в реално време.

Системата включва разработване на специализиран софтуер, тестване, интеграция, въвеждане в експлоатация и обучение.

Бюджетът на целия проект е на стойност 941 176 CHF, а средствата са осигурени от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, като швейцарската страна покрива 85 % , а българското съфинансиране е 15 %. Бенефициент по проекта е Главна дирекция "Национална полиция".

Проектът е на стойност 1 092 492 лв. с включен ДДС, а средствата са осигурени по проекта "Противодействие на престъпления, свързани с трафик на МПС". На церемонията присъстваха директорът на дирекцията главен комисар Христо Терзийски, заместничката му старши комисар д-р Благородна Макева, Младен Младенов - директор на ДКИС, Ян Геро - директор на "Сойтрон", Вартин Мишел - офицер за свръзка в посолството на Швейцария в София.

Работата по проекта започна през 2012 г. и ще приключи в края на тази година. Първата стъпка бе посещение и обмен на опит на петима български експерти в Швейцария, последва и обучителен семинар за полицейски служители, работещи по противодействието на престъпленията, свързани с трафика на МПС.

Последната стъпка от проекта е обществената поръчка за разработване на система за автоматична идентификация на регистрационните табели на издирвани моторни превозни средства в реално време. Те ще бъдат монтирани в 23 полицейски автомобила.