Новоизбраният конституционен съдия Красимир Влахов наруши Конституцията на Република България, Закона за Конституционния съд и Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд още преди да е положил клетва. Това заявиха в писмено изявление от Мюфтийството.

На 24 октомври тази година Влахов се е произнесъл по казус за имот на Мюсюлманско настоятелство в Русе.

Цветанов: ГЕРБ и ОП номинират Красимир Влахов за конституционен съдия

Цветанов: ГЕРБ и ОП номинират Красимир Влахов за конституционен съдия

Мястото на Унгария е в обединена Европа според Цветанов

Съгласно Българската конституция длъжността на съдия от Конституционния съд е несъвместима със заемането на държавна или обществена длъжност, каквато е длъжността съдия във Върховен касационен съд. Според Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд новоназначените съдии са длъжни в седемдневен срок да освободят заеманите от тях длъжности и да прекратят несъвместимите дейности.

Припомняме, Красимир Влахов беше избран за съдия от Конституционния съд на 5 октомври, а изборът му беше обнародван в Държавен вестник на 9 октомври. Въпреки това Влахов се е произнесъл като съдия от Върховния касационен съд със съдебен акт на 24 октомври, а от 12 октомври не би трябвало да може да го прави.

Парламентът избра Влахов за конституционен съдия

Парламентът избра Влахов за конституционен съдия

Цветанов иска президента да гледа днес парламента и да бъде по-внимателен

Нещо повече, Висшият съдебен съвет, също в нарушение на Конституцията и на Закона за Конституционния съд, е освободил съдията от Върховен касационен съд Красимир Влахов, считано от датата на полагането му на клетва през ноември, която е след вече настъпилата несъвместимост.

Тъй като Главното мюфтийство е страна по делото и може да бъде сметнато за пристрастно, то изтъква само няколко факта, въз основа на които отговорните за спазването на закона на най-високо ниво в държавата да отсъдят дали действията на съдия Красимир Влахов са в противоречие с Конституцията на Република България.

- Спорният имот е бензиностанция с възможна нетна печалба от приблизително милион лева годишно

- В течение на делото са съставени два нотариални акта за спорния обект въпреки вписаните възбрани

- Съдия Влахов се е произнесъл, след като преди това друг съдебен състав си е направил отвод по искане на насрещната страна

- Незаконният съдебен състав с участието на съдия Влахов е предпочел да не се отвежда при настъпилата несъвместимост, което щеше да наложи жребийното разпределение на друг съдия. Вместо това съдията се е произнесъл по делото.

- Датата, на която Висшият съдебен съвет е взел решение за освобождаване на Красимир Влахов като съдия от Върховния касационен съд, е 23 октомври, а дата на съдебния акт, по който се е произнесъл съдия Влахов е от 24 октомври. Това означава, че незаконното му участие в съдебен състав на съда е непосредствено след като е скрепено с акт на Висшия съдебен съвет, който не е съобразен със Закона за Конституционния съд.

Съдия Влахов сам подава оставка като заместник на Лозан Панов

Съдия Влахов сам подава оставка като заместник на Лозан Панов

Коментира, че дължи това и на уважаваната от него съдия Светла Димитрова