Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция в Сливен обжалват на следваща инстанция решението на Административния съд в Сливен по жалбата на Венелина и Евгений Янакиеви за недопускане на децата им до детска заради това, че нямат задължителни ваксини.

МЗ и РЗИ-Сливен са ответна страна в производствата пред Комисията за защита от дискриминация и Административния съд в Сливен.

Министерството на здравеопазването ще извърши подробен анализ на мотивите на съда и ще обжалва решението в законоустановения срок, след като същото бъде връчено на ведомството по надлежния ред.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че решението за ваксините в съда в Сливен е взето без експертиза. 

Решението за ваксините на съда в Сливен взето без експертиза

Решението за ваксините на съда в Сливен взето без експертиза

Доктор Атанас Мангъров настоява за законови промени