18 години, 2 месеца и 18 дни се води дело от семейство, ограбено с въоръжен грабеж през 1998 г., съобщиха от Инспектората на ВСС.
Семейството трябва да бъде третирано като жертва на забавено правосъдие, след като делото срещу извършителите на престъплението е продължило 18 години, 2 месеца и 18 дни.

187 хил. лв. изплаща правителството на пострадали от забавено правосъдие

187 хил. лв. изплаща правителството на пострадали от забавено правосъдие

Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок

Жалбата на родителите и двете им деца са сред 79-те заявления от граждани за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Те са проверени от Инспектората към ВСС за периода 1 юли - 30 септември 2017 г. и са приети за основателни. Констативните протоколи са изпратени на Министерството на правосъдието, което сключва споразумения за бавно правораздаване.

Производството, в което членовете на пострадалото семейство са участвали като частни обвинители и граждански ищци, е за престъпление от Наказателния кодекс (НК). При проверката от Инспектората са установени нарушения в досъдебното производство и в съдебната фаза, довели до увеличаване на общата продължителност на делото.

Близо 170 000 лв. плащаме за забавено правосъдие

Близо 170 000 лв. плащаме за забавено правосъдие

Правителството одобри плащанията в бюджета на Министерство на правосъдието

Почти 6 години е продължило досъдебното производство - 5 години и 9 месеца. За същото време са се сменили шестима следователи от Столичната следствена служба и шестима наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура.
Делото е връщано шест пъти на разследващите, но често новите документи повтарят предишните.

С над 270 000 лв. обезщетяват пострадали от забавено правосъдие

С над 270 000 лв. обезщетяват пострадали от забавено правосъдие

Парите са заложени в централния бюджет

Още през 2001 г. е имало данни, че към момента на извършване на престъплението единият от седемте обвиняеми е служител на МВР с полицейски правомощия, което прави делото подсъдно на военните съдилища. Обвинението е от компетентността на съответната военна прокуратура.

Данните не са проверени нито от прокурора, нито от първоинстанционния съд (Софийски градски съд). Едва на 15 септември 2006 г. СГС е прекратил съдебното производство и е изпратил делото на Софийска военно-окръжна прокуратура по компетентност. Тези пропуски са забавили делото с близо 5 години и 6 месеца, защото производството е започнало отначало, от фазата на досъдебното производство.

Над 400 хил. лв. обезщетения за забавено правосъдие платила държавата

Над 400 хил. лв. обезщетения за забавено правосъдие платила държавата

11% понижение на делата, приключени в тримесечен срок

Проверката на инспектората е установила, че в съдебната фаза са допуснати редица забавяния, причинени от действията на съдилищата. Делото в СГС е продължило 3 години и 6 дни. Проведени са общо 19 заседания, на 12 от тях не е даден ход.
Производството в Софийския военен съд е продължило 4 години и 9 месеца - проведени са общо 20 заседания, на 12 от тях не е даден ход. Недаването на ход е заради неявяване на подсъдимите и/или техните защитници. Съдът не е установил причините за неявяване, довели до отлагане на делото.

Един от подсъдимите е бил задържан в следствен арест по друго дело, катастрофирал във Великобритания, бил е под домашен арест по друго дело. Същевременно от МВР не са уведомени за датата на съдебното заседание, поради което той "не посмял да напусне дома си и да се яви".

Друг подсъдим пък бил обявен за общодържавно издирване, тъй като имал временно прекъсване на присъда затвор по друго дело, но не се бил върнал в затвора.
Трети подсъдим бил арестуван в друг град. За тези и за другите подсъдими най-честата причина за неявяване в съда е заболяване.

Същото дело е забавяно и от Софийския военен съд с 2 години и половина. Наложената оправдателна присъда от Софийския военен съд три пъти е била потвърждавана от Военно-апелативния съд и два пъти отменяна от Върховния касационен съд (ВКС). Делото два пъти е връщано от ВКС на въззивната инстанция за ново разглеждане от друг състав на съда.

Същевременно указанията на ВКС, дадени с двете отменителни решения, не са били изпълнени. Това е наложило ВКС да проведе въззивно следствие, което също е довело до забавяне на окончателното приключване на делото.

Заявления за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок са подали и двама от общо шестимата осъдени Един от подсъдимите е бил убит през 2005 г.

С над 270 000 лв. обезщетяват пострадали от забавено правосъдие

С над 270 000 лв. обезщетяват пострадали от забавено правосъдие

Парите са заложени в централния бюджет

Заради забавянето, от ВКС са намалили наполовина наказанията на подсъмите - по 10 години лишаване от свобода вместо максималния размер от 20 г.

Отчетът на Инспектората към ВСС за периода 1 юли - 30 септември 2017 г. е виден на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.