В Министерството на правосъдието се проведе национално съвещание с професионалното ръководство на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", началниците на затвори и ръководителите на 7-те областни служби "Изпълнение на наказанията", които контролират секторите "Арести" и "Пробация". 

Основен фокус бе реорганизацията на работното време в местата за лишаване от свобода, включително с отчитане на досегашния опит, съобщиха от министерството. "Министерството на правосъдието ще продължи с поетапното въвеждане на 12-часов график на работа на надзорно-охранителния състав на затворите. Ще се съобразяваме с практическите затруднения по места, но съобразяване не означава отстъпление", подчерта министър Зарков. Реорганизацията цели най-вече подобряване на качеството на работата и условията на труд, категоричен бе той. От правосъдното министерство отбелязват, че масовото поетапно преминаване на 12-часови смени започна тази година, а в затвора Варна така се работи от 2018 г. Ресорният заместник-министър Мария Павлова заяви, че Европейският комитет против изтезанията от години отправя препоръки в тази насока и вече изисква България да посочи конкретни срокове, в които 24-часовите смени ще бъдат премахнати.

Надзирателите отново излизат на протест

Надзирателите отново излизат на протест

Настояват за увеличение на минималната работна заплата на 850 лв.

По рано от Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) съобщиха, че по време на съвещанието ще внесат подкрепена от 2082 души подписка срещу цялостното управление на човешките ресурси в системата на затворите. Тя е придружена с писмо до служебния правосъден министър Крум Зарков, заместничката му му Мария Павлова и шефа на главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Ивайло Йорданов. "Искрено се надяваме, решенията, които налагате, да не станат причина за възникване на, или още по-лошо, серия от инциденти. Кой от Вас ще поеме отговорност? От управлението Ви до момента прави впечатление, че не се интересувате от мнението на Синдикат на служителите в затворите в България и не коригирате вече взети решения на базата на наши становища, но никога не е късно да се съобразите с мнението на активните служители, пряко засегнати от ситуацията, застанали с възгледа си, имената и подписа си", се казва в писмото.

От синдиката посочват, че подписката отразява оценката на комулативния ефект от политиката на Министерството на правосъдието по отношение на третирането на служителите от надзорно-охранителния състав в системата на главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и е имала имаше за цел да определи общото схващане и нагласите сред служителите, пожелали да изразят мнение.

От ССЗБ подчертават, че приблизително 70% от служителите от надзорно-охранителния състав в систематата не одобряват налаганите промени по смяна на режима, при незачитане на синдикалните становища, отсъствие на насоки за комплексно развитие на системата и притискане с манипулации и авторитарни средства да се откажат от исканията си.

Надзирателите протестират главно заради преминаването на 12-часов работен ден, според МП

Надзирателите протестират главно заради преминаването на 12-часов работен ден, според МП

Служебното правосъдно министерство обаче категорично не се отказва от промяната

Към изразените в подписката мотиви, от синдиката добавят още: "От години Синдикат на служителите в затворите в България говори и настоява за нужда от промяна, не само в системата на затворите, но и в целия сектор за сигурност, по отношение на който всички управляващи се провалиха със съмнителни и опасни управленски решения, които са в основата на големия брой критични събития, които се случват, като някои от тях стават известни на обществото, но други, например тези в затворите и арестите, остават скрити".

От ССЗБ отбелязват също, че всяка вербална и физическа агресия над служители, актовете на самонараняване, случаите на суицидно поведение, осуетени от служителите, смъртни случаи и самоубийства, сбиванията, нараняванията и арестите са оставени "на плещите" на затворническия персонал. "Не можем да продължаваме така. Напрежението, което се изпитва е постоянно, и служителите в затворите и арестите го разбират добре", се изтъква в писмото.

Синдикалната организация изразява позиция, че системата на затворите е място, където пазителят на държавния печат на Република България трябва да започне да предприема цялостни и ефективни реформаторски действия за справяне с последиците от една пенитенциарна политика на оправдаване на нарушителите и смекчаване на тяхната вина, което, от своя страна, отслабва реда и дисциплината.

Според ССЗБ обаче Министерството на правосъдието, вместо да полага усилия за облекчаването на условията на труд на служителите си, отказва да приеме нормативни изисквания за числеността на персонала, и предприема действия, които допълнително създават напрежение и не решават основни проблеми, като високата натовареност, прекомерното полагане на извънреден труд, отложения отпуск, заплащането и др.