Новоизбраните и новоназначените конституционни съдии Атанас Семов (квота на президента), Красимир Влахов (квота на НС), Павлина Панова (квота на ВКС) и Надежда Джелепова (квота на ВАС) положиха клетва в присъствието на държавния глава Румен Радев и председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, председатели на съдилища и други.

Церемонията започна с химна на България. След това новите блюстители на конституционните разпоредби декламираха клетвата: "Като встъпвам в длъжността съдия в Конституционния съд, заклевам се да спазвам добросъвестно задълженията си, възложени с Конституцията и Закона за Конституционния съд. Заклех се!"

Мюфтийството не е доволно от избора на Влахов за конституционен съдия

Мюфтийството не е доволно от избора на Влахов за конституционен съдия

Обвинява го в нарушение на Конституцията

Членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители.

Според върховния закон Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години.

Зам.-председателите на ВКС и на ВАС - Панова и Джелепова избрани за КС

Зам.-председателите на ВКС и на ВАС - Панова и Джелепова избрани за КС

До избора се стигна след повторен вот