По време на финансова криза здравната система трябва да заложи на профилактиката.

Такава позиция изрази директорът на Националната  здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова, цитирана от health.bg

По думите й, за да има ефективна превенция на дадено заболяване, трябва да се определят рисковите групи сред населението на основата на обективни критерии.  

"Досега рисковите групи се определяха на базата на анамнестични данни. За да има обективна преценка на риска, са необходими лабораторни изследвания." - поясни д-р Тодорова.

През 2009 г. акцентът ще бъде върху сърдечно-съдовите заболявания. при които обективни показатели за  определяне на риска са изследванията на триглицеридите и холестерола.    

"В момента в Министерството на здравеопазването се подготвя програма за скриниг на онкологичните заболявания. Ако предварително определим рисковите групи, това ще облекчи работата по тази програма." - коментира директорката на НЗОК.

Тя напомни, че у нас основен  проблем е късното диагностициране на онкологичните заболявания, голямата част от  които са лечими, ако бъдат открити навреме.

Практиката в Европа и света показа, че ако се вложат средства в превнеция на социално значимите заболявания, разходите за здравеопазване намаляват.