Да се усъвършенства системата от критерии за регистрация на нови лечебни заведения и законово да се регламентира правото на здравната каса да сключва договори с лечебни заведения, които предлагат най-качествени услуги при най-благоприятни цени.

Това поиска официално Общото събрание на НЗОК в официална декларация днес, съобщи zdrave.net.

За първи път от своето учредяване Събранието на представителите прие декларация, в която се очертават проблемите в здравната сфера и се правят препоръки за законодателни промени в областта на задължителното здравно осигуряване.

Декларацията ще бъде изпратена до министър-председателя, до Народното събрание и до министъра на здравеопазването.

В документа се настоява още механизмите за финансов и медицински контрол заедно с последващите санкции да влязат в Закона за здравното осигуряване.

Спешно разглеждане и утвърждаване на Националната здравна карта и ускорено преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ са сред другите искания в декларацията.

Да се въведат санкции за здравноосигурени лица, които съзнателно увреждат здравето си или не се явяват на профилактичен преглед, е друго предложение на касата.

По отношение на рамковото договаряне се предлага Националният рамков договор да се разработва за срок от няколко години от пряко заинтересованите страни, а ежегодните договори на НЗОК да се сключват с преките изпълнители на медицинска и дентална помощ.

Пределните цени и методиката за заплащане на медицинските дейности да се определят с отделен нормативен акт, искат от Общото събрание на НЗОК.

Общото събрание освободи от състава на Управителния съвет на НЗОК д-р Дечо Дечев по негова молба, поради назначаването му за директор на столичната болница „СВ. Иван Рилски".

На негово място е избрана Маргарита Христова. Тя е била предложена за член на УС на НЗОК от Решат Мехмедов, член на Събранието на представителите на касата.