Лица с наложена пробационна мярка - полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото почистват околоблокови пространства и градинки в столицата по Заповед на Столичния инспекторат.

Това каза Веска Георгиева- директор на Столичния инспекторат, съобщават от Столична община.

Работата се извършва на базата на сключеното рамково споразумение между Столична община и Областно звено „Изпълнения на наказанията" към Главна дирекция „Изпълнения на наказанията при Министерство на правосъдието".

Със заповед на Георгиева е сформирана работна група, която да контролира и ръководи работата по изпълнение на конкретни задачи , възложени от Столичния инспекторат.

В резултат на положеният съвместен труд до момента са почистени плакатите от сградата на СУ „Кл. Охридски" и ел. стълбовете пред централната библиотека „Кирил и Методий", транспортния подлез на НДК и тунела на бул. „Скобелев".

Почистени са и следните градинки:

  • р-н „Слатина" - ул. „Коперник"-градинката пред бл. №130
  • р-н „Подуяне" - ж.к. „Х. Димитър", ул. „Магахан" и ул. „Скайлер", градинката пред магазин „Европа", и градинката пред Читалището на същата улица, а също така почистени тревни площи пред гарата и прилежащите части
  • р-н „Възраждане" - градинката на ул. „Самуил" и ул. „Кирил и методий" /пазара Г. Кирков/
  • р-н „Триадица" - градинката на бул. „България" и бул. „Гоце Делчев", градинката в ж.к. „Гоце Делчев", между бл. №140 и 138, и градинката на бул. „Витошка, бул. „П. Славейков" пред 22-ро училище.

Столичният инспекторат ще продължава да възлага конкретни задачи и ще следи за качественото им изпълнение с цел реално извършване на дейности, свързани с почистването на града.