От началото на 2017 година до сега Районната прокуратура в Казанлък е разгледала общо 54 досъдебни производства за престъпления против брака, семейството и младежта.

47 от тези производства са срещу пълнолетни лица, които без брак са заживели на съпружески начала с лица от женски пол, които нямат навършена 16-годишна възраст.
Районната прокуратура в Казанлък е съставила още 2 досъдебни производства за това, че пълнолетно лице е склонило или улеснило непълнолетни лица от мъжки и женски пол да заживеят на съпружески начала, без да имат сключен брак.
Останалите 5 производства са за същите престъпления, с разликата, че става въпрос за малолетни лица, т.е. такива, ненавършили 14-годишна възраст.

Общо 52 осъдени за съжителство с малолетни и непълнолетни в Казанлък и Сливен

Общо 52 осъдени за съжителство с малолетни и непълнолетни в Казанлък и Сливен

От 302 сигнала в Сливен има 129 отказа за образуване на производство

От всичките 54 досъдебни производства 46 са били внесени в Районния съд в Казанлък. 7 от производствата са с обвинителен акт, 7 - със споразумение и 32 - с предложение за налагане на административно наказание.

Общо 43 лица са осъдени по посочените по-горе три престъпления, като четири от тях са жени. Съдът е постановил само една ефективна присъда срещу пълнолетен мъж, който съжителствал с малолетно момиче.
9 лица са с условни присъди. Наложените глоби са 30 и възлизат на обща стойност от 30 000 лв. 3 лица са с наложено наказание "пробация", а други 4-ма са с наложено наказание "обществено порицание".

Образуваха досъдебно производство срещу 15-годишния баща от Сливен

Образуваха досъдебно производство срещу 15-годишния баща от Сливен

Майката е 13-годишна

Данните на прокуратурата за първите девет месеца на предходната 2016 година показват, че новообразуваните дела за престъпления от този род, ръководени от Районна прокуратура-Казанлък, са били 16. В съда са внесени 15 производства, а осъдените лица са 17.
През настоящата 2017 година се наблюдава значителен ръст на новообразувани дела, внесени в съд и осъдени лица. Това се дължи на периодичните срещи на прокурорите от Районната прокуратура в Казанлък с различни държавни институции като Дирекцията "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето" и други. Проверките и срещите обхващат общините Казанлък, Гурково, Павел баня и Мъглиж.

Припомняме, наскоро Районният съд в Казанлък осъди 28-годишния А.Ю. за това, че от 16 юли 2016 година до 27 април 2017 година е живял на съпружески начала и без брак с лице, ненавършило 14-годишна възраст. Мъжът беше осъден на 6 месеца затвор.