От октомври месец от "Нове хоумс" очакват отговор на жалбата си, с която са поискали отмяна на допуснатото обезпечение и обезсилване на обезпечителната заповед, с която се атакува решението на СГС по искане на КПКОНПИ за възбрана върху поземления имот и правото на строеж. Става въпрос за комплекса от затворен тип NOVE HOMES в ж.к. "Красно село" в София, заради което в петък закупили имоти протестираха пред Антикорупционната агенция.

В позиция от "Нове хоумс" излагат последователно датите:

На 28.09.2020г. КПКОНПИ входира в Софийския градски съд Искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки в обем от 600 страници, придружено с 30 тома доказателства.

Само ден по-късно Софийският градски съд с Определение №63/29.09.2020г., по искането на КПКОНПИ, допуска налагане на обезпечителна мярка - възбрана върху поземлен имот и правото на строеж, собственост на дружеството.

КПКОНПИ не е получавала жалби от собственици на обекти в жилищния комплекс на Божков

КПКОНПИ не е получавала жалби от собственици на обекти в жилищния комплекс на Божков

Подадена е частна жалба от "Нове Хоумс"

Тяхната жалба е входирана на 20.10.2020г. в законоустановения срок и с нея искат отмяна на допуснатото обезпечение, както и обезсилване на обезпечителната заповед.

Обжалваното определение засяга неправомерно, както правата и интересите на Нове Хоумс АД - лице, което няма връзка с ответниците по бъдещия иск и е принудено да търпи вреди в огромни размери, така и на над 220 семейства, инвестирали в комплекса.

"Основните твърдения на КПКОНПИ необосновано вменяват свързаност и контрол на трети лица върху дружеството и съмнения в законния произход на средствата, с които се изпълнява строителството на комплекса, както и средствата, с които е закупен имотът. Твърденията са направени въпреки прозрачните процеси на финансиране в дружеството и осъществяване на всички плащания по сделки по банков път - данни, с които КПКОНПИ разполага", заявяват от "Нове хоумс".

ДНСК спря строежа на Божков в "Красно село"

ДНСК спря строежа на Божков в "Красно село"

Спирането е след проверка по документи и на място в изпълнение на разпорежданията на ВАП

Според тях допускането на обезпечителни мерки от съда на практика лишава дружеството от възможността да изпълни своите задължения към клиентите си, както и да реализира каквито и да било приходи.

Също така на 11.01.2021г. е внесена молба до Софийския градски съд за вдигане на обезпечителните мерки с оглед изтеклия императивно заложен 3 месечен срок за завеждане на иск от страна на КПКОНПИ, съгласно закона, който срок е изтекъл на 29.12.2020г.

До момента няма произнасяне на Софийския градски съд по тази молба.

На 29.01.2021г. с молба до Софийски градски съд и копие до Апелативен съд - София отново е поискано своевременно произнасяне, тъй като липсата на такова нанася имуществени вреди на дружеството. И по тази молба произнасяне все още няма.

От информация в публичното пространство от "Нове хоумс" са разбрали, че КПКОНПИ е предприела внасяне на искови молби за отнемане на незаконно придобито имущество в окръжни съдилища. Към този момент "Нове Хоумс" АД не е официално уведомено за подобни настъпили обстоятелства, свързани със собствеността на дружеството.