Автоматизирано известяване на e-mail адрес предоставят от Имотния регистър след обновяване на системата, съобщиха от Агенцията по вписвания.

Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения.

Проверяваме в интернет удостоверението за имотни тежести

Проверяваме в интернет удостоверението за имотни тежести

Удостоверенията от Имотния регистър на Агенция по вписванията с уникален код

На страницата на Агенцията по вписвания може да се намери подробна информация за условията за абониране за услугата.

От Агенцията са оптимизирали въвеждането на данни от вътрешните потребители служители на Агенцията по вписвания за постигане на максимална точност и пълнота при въвеждане на информацията.

Извършена е актуализация на системни компоненти и операционни системи, свързани с инфраструктурата на администрираните от Агенция по вписванията регистри.

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Със заповед Агенцията цели уеднаквяване на практиката в ТРРЮЛНЦ