Констатирани са отклонения в установената в спецсъда практика при определянето на съдебния състав по мерките за неотклонение на Чокови. Това е заключението в доклада на Върховния касационен съд (ВКС) относно проверката в Апелативния специализиран наказателен съд, съобщават от институцията.

Проверката е извършена от комисия, назначена от шефа на ВКС Лозан Панов. Той е и председател на комисията. В комисията влизат съдиите в Наказателната колегия на ВКС Мина Топузова и Бисер Троянов. Те извършиха проверка на организацията и дейността на апелативния спецсъд.

Установено е, че разпределението на делата се извършва съобразно вътрешни правила, които са утвърдени от председателя на съда. Съдията докладчик се избира на случаен принцип чрез централизирана система за разпределение на дела. По всяко дело се прилага протокол от разпределението, като върху него саморъчно се отбелязва номерът на състава и участващите в него съдии. Членовете на съдебния състав не се определят автоматично. Изборът на докладчик предопределя и участието на съдиите от постоянния му съдебен състав.

Припомняме, че преди десетина дни Лозан Панов обеща да провери разпределението на делото на Ценко Чоков. Преди това главният прокурор Сотир Цацаров настоя председателят на ВКС да прецени дали не е необходима проверка за начина, по който е направено случайното разпределение на делата за мярката за неотклонение на Чоков на съдия Даниела Росенова.

Шефът на ВКС обеща да провери разпределянето на делото на Чоков

Шефът на ВКС обеща да провери разпределянето на делото на Чоков

За да се изяснят съмненията

Ако член от постоянния съдебен състав отсъства, той е заменен от друг съдия, като това става по субективна преценка на разпределящия, а не на случаен принцип.

При проверката по постъпили жалби от защитниците на подсъдимите Ценко Чоков, Мартин Чоков, Иван Тодораков и Димитър Каменов е констатирано, че изборът на съдия докладчик е извършен на случаен принцип. Съставът е определен според установената в съда практика делото да се разглежда от постоянния състав, чийто член е докладчикът.

Комисията на ВКС смята, че замяната на отсъстващия към момента на разпределението член на състава съдия Петя Колева със съдия Даниела Росенова е извършена в отклонение от установената в спецсъда практика.

На 13 февруари съдия Колева не е била в отпуск, така че не е било необходимо да бъде заменена от друг съдия.

Комисията отправя няколко препоръки на базата на проверката. Трябва да се изготвят вътрешни правила за определяне на начина за попълване на непълния ІV състав, за заместване на отсъстващ член - съдия от утвърдените постоянни въззивни състави, както и за начина за определяне на останалите съдии в съставите по мерки за неотклонение.

Според комисията е удачно съдебният състав да се попълни чрез автоматичен избор между възможните съдии за разпределение. Това трябва да става и при заместване.

От комисията коментират, че правилата могат да се съгласуват от от Общото събрание на съдиите в Апелативния специализиран наказателен съд и да се оповестят публично на интернет страницата на съда.