Конституционният съд обяви за противоконституционни четири текста от Наказателния кодекс, атакувани от омбудсмана Диана Ковачева, съобщават от "24 часа".

Решението беше взето с пърно единодушие от 11 гласа.

Става въпрос за разпоредби, с които се отнемат превозни средства от трети лица при престъпление.

Делото беше образувано на 4 юни.

В искането на обществения защитник се поддържа, че отнемането на имущество на трети за наказателното производство лица, извън вещи, чието притежаване е принципно забранено, е непропорционално на защитавания обществен интерес ограничаване на частната собственост, поради което неоправдано накърнява нейната неприкосновеност.

Омбудсманът атакува в КС отнето право на собственост

Омбудсманът атакува в КС отнето право на собственост

Тя е против отнемането на МПС при престъпление от трети лица, различни от извършителя

Ковачева заявява и че лицата, чието имущество подлежи на отнемане по силата на оспорените разпоредби, нямат достъп до съд във връзка с това отнемане, тъй като те не биха могли да имат процесуално качество в нито една от фазите на наказателното производство, в рамките на което тяхното право на собственост може да бъде засегнато.

Тя счита, че отнемането на имущество на лица, чието поведение не е било причина за ограничаването на правото им на собственост, противоречи на принципа за лична отговорност, без това да е оправдано от "призната от правото необходимост да се поправят причинени вреди".

В решението на конституционните съдии се посочва, че всички оспорени от омбудсмана разпоредби от Наказателния кодекс създават предпоставки за лишаване от собственост върху вещи със значителна стойност по отношение на лица, които с поведението си не са предизвикали вредните последици от престъпленията, поради което пряко нарушават конституционно защитеното право на частна собственост.

Те приемат, че оспорените разпоредби от НК са конституционно нетърпима намеса на държавата в правото на частна собственост.

Срещу разпоредбите се обявиха редица юристи още при въвеждането им, като те не се изпълняваха широко. Става въпрос за казуси като отнемане на автомобил в полза на държавата при шофиране след употреба на алкохол. Подобен казус възникна в делото за катастрофата, в която загина журналистът Милен Цветков, а автомобилът шофиран от Кристиан Николов, бе собственост на фирмата, управлявана от неговата майка. Други подобни казуси възникваха при трафик на мигранти и наркотици.