Бюджетната комисия в Народното събрание прие актуализирания проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС".

Предстои проектът да бъде разгледан в парламента, съобщи БГНЕС.

Комисията по бюджет и финанси прие актуализирания проект с 16 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал се". Проектът беше представен от заместник военния министър Анатолий Величков. В хода на заседанието по обсъждането само един депутат имаше въпрос към зам.-министъра. Миналата седмица проектът за корабите мина и през комисията по отбрана.

Кабинетът иска зелена светлина за закупуване на 2 кораба за ВМС

Кабинетът иска зелена светлина за закупуване на 2 кораба за ВМС

МС прие актуализиран план за придобиване на два патрулни кораба

Припомняме, проектът за придобиването на 2 многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС беше приет от 43-ото Народно събрание през юни 2016 година. Прогнозната максимална стойност по него беше 820 милиона лева. В края на миналата година стана ясно, че е депозирано писмо в Министерство на отбраната, с което МТГ "Делфин" съобщава, че се оттегля от преговорите и подписването на договора за реализация на инвестиционния проект заради намалената с 20% стойност на проекта за инвестиционен разход. Намалението се наложи заради въведения от 1 януари 2017 г. ДДС върху всички военни сделки.

В актуализирания проект се отчитат промените в Закона за ДДС. Сред основните промени в актуализацията е максималната прогнозна стойност на проекта да бъде 984 млн. лв. с ДДС, като разликата от 164 млн. лв. спрямо приетия през 2016 г. от депутатите проект е разпределена за плащане през 2025 и 2026 г.

Българска фирма отговори на изискванията за нов патрулен кораб за ВМС

Българска фирма отговори на изискванията за нов патрулен кораб за ВМС

МТГ "Делфин" АД имала споразумения с 5 водещи световни компании

Предвижда се многофункционалните модулни патрулни кораба да бъдат окомплектовани с основно въоръжение и корабни изделия и с допълнително въоръжение и корабни изделия. Дейностите в обхвата на проекта са доставка на два многофункционални модулни патрулни кораба, доставка на първоначален комплект ЗИП и резервни части, обучение на екипажите на двата кораба и интегрирана логистична поддръжка за период от 3 години.

В МО отвориха единствената оферта за нов боен кораб

В МО отвориха единствената оферта за нов боен кораб

Междуведомствена група оценява предложението