Пет неправителствени организации ще участват в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в следващите шест месеца - от 1 юли 2019 до 31 декември 2019, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Канят и неправителствени организации да участват в съдебната реформа

Канят и неправителствени организации да участват в съдебната реформа

Много от сектите се регистрират като НПО-та предупреждават юристи

Избраните организации са Национална мрежа за децата, Фондация "Български адвокати за правата на човека", Фондация "Български институт за правни инициативи", Сдружение "Програма за развитие на съдебната система" и Фондация "Институт за пазарна икономика" са петте неправителствени организации (НПО).

Неправителствените организации бяха определени чрез жребий в Министерството на правосъдието. Избраните неправителствени организации, които отговарят на критериите за членство в Съвета, могат да участват в заседанията на Съвета на ротационен принцип за срок от 6 месеца.

От 156 мерки за съдебна реформа изпълнени едва 11

От 156 мерки за съдебна реформа изпълнени едва 11

Най-големият проблем - абстрактните обещания на партиите за съдебна реформа

При проведената през октомври 2017 г. процедура за определяне на неправителствени организации - членове на Съвета на критериите за членство в Съвета отговарят шест организации. На днешния жребии не бе изтеглено Сдружение "Център за съзидателно правосъдие", което също покрива критериите. То участва като гост в заседанията на Съвета.

Право да бъде гост на Съвета през второто полугодие на следващата година получи и Фондация "Български адвокати за правата на човека".

Жребият за неправителствените организации бе изтеглен от председателя на Съюза на юристите Владислав Славов и координатора в Национална мрежа за децата Пламена Николова. На тегленето присъстваха и членове на неправителствени организации.

Правителството отчете съдебна реформа по доклада на ЕК

Правителството отчете съдебна реформа по доклада на ЕК

Изпълнили сме 48 законодателни, организационни и аналитични мерки

Решението за жребия на неправителствените организации бе взето от комисия в Министерството на правосъдието. Неин председател е Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието. Членове са Жасмин Попова, съветник в политическия кабинет на министъра и Теохана Игнатова, експерт в дирекция "Стратегическо развитие и програми".

Опровергават, че убиецът Полфрийман участва в група за съдебната ни реформа

Опровергават, че убиецът Полфрийман участва в група за съдебната ни реформа

Австралиецът само водел Българско затворническо сдружение