Много е трудна и трябва да е много точна преценката за списъка, който готви правителството на фирми и стопански субекти, които могат да попаднат в обхвата на санкциите на САЩ и последствията от тях. Това обясни конституционалистът Пламен Киров пред Нова телевизия. От една страна според Конституцията правителството има задължението да организира стопанисването на държавното имущество. От друга страна обаче член 19 на Основния закон гарантира правото на свободна стопанска инициатива и равнопоставеност между стопанските субекти.

Затова и един допълнителен черен списък на евентуално свързани лица би представлявал навлизане в проблемна територия, тъй като със самото посочване правителството би поставило в неравнопоставеност отделни стопански субекти, обясни Пламен Киров. "Министерски съвет може и да наруши права и интереси на някои дружества."

Димо Гяуров: Вторият списък не е санкционен, а за предпазване на държавни фирми

Димо Гяуров: Вторият списък не е санкционен, а за предпазване на държавни фирми

Важно е всички институции да съдействат на трети лица

Според него министрите си дават сметка за това минно поле и това личи в самата констатация от решението, че страната не разполага с необходимата законова основа за реакция на подобна ситуация. Това обаче ще може да се случи едва след 11 юли, след избора на нови законотворци.

Въпросът е дали ще може да намери точната мяра, за да може да предотврати последствията от санкциите и да предупреди, а не да привлече други, неочаквани последствия, предупреди Пламен Киров.

Хампарцумян: Не бива да се гледа формално на списъка на OFAC

Хампарцумян: Не бива да се гледа формално на списъка на OFAC

Дефиницията за свързано лице у нас и в Америка е различна