"Искам да подчертая, че един такъв проект е от особено значение. Знаем, че има определени проблеми по отношение прилагането на решенията на ЕСПЧ, но той е осъзнат и по него се работи.".

Това заяви Николай Проданов - заместник-министър на правосъдието, по време на заключителната конференция "Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание в България".

При последното посещение на Европейския комитет против изтезанията те изразиха удовлетвореност от направеното за условията в местата за изтърпяване на наказанията, добави Проданов.

Свилен Цветанов - главен директор ГД"ИН" заяви, че за тях са важни всички изводи и препоръки, които могат да подобрят работата им.
Той призна, че наистина има проблеми, които през годините са загърбвани, но сега те се решават. По-мащабно са решени материално-битовите условия в затворите, повишава се капацитетът на персонала.