Близо 16 000 са приключени във Върховния административен съд през 2018 г. От началото на годината досега са завършени над 8000 дела. Това съобщи председателят на ВАС Георги Чолаков пред Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). На заседанието на ВСС бе приет Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през м.г.

Шефът на ВАС не се притеснява от политически избор на главен прокурор
Обновена

Шефът на ВАС не се притеснява от политически избор на главен прокурор

Георги Чолаков подкрепи промяна за временно отстраняване на тримата големи

През 2018 г. целта на ръководството на ВАС е била да намали голямата натовареност на съдиите и пренасрочването на дела за по-ранни дати. Това е станало със заповеди за преразпределяне на материя между отделенията и пренасрочвания на дела за прекратяване на служебни правоотношения или уволнения на държавни служители, военни и полицаи. 

Шефът на ВАС не се притеснява от политически избор на главен прокурор
Обновена

Шефът на ВАС не се притеснява от политически избор на главен прокурор

Георги Чолаков подкрепи промяна за временно отстраняване на тримата големи

Преразпределяни са и дела по Закона за убежището и бежанците, дела за отчуждавания на имоти и части от имоти по Закона за държавната собственост, както и дела по жалби, свързани с изграждане на магистрали, дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и др.

Припомняме, през 2003 г. във ВАС са разгледани също над 16 000 дела.

Съдии от ВАС не знаели в кой имот ходят на лов

Съдии от ВАС не знаели в кой имот ходят на лов

От съда уточняват, че участието им в лова няма отношение към работата им