От пресцентъра на Президентството информират, че в медийни публикации некоректно се твърди, че президентът е наложил частично вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет на 27 септември 2017 г.

С издадения указ на президента се връща за ново обсъждане целият закон, а не само оспорените текстове, както е посочено в мотивите към указа, се посочва в прессъобщение на президентството.

Цялата практика по упражняване на вето следва стриктно разпоредбите на Конституцията на Република България - чл. 101: ".... Президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане...".

Случаят е, че независимо, че само конкретни разпоредби са оспорени, президентът връща целия текст на закона.

От Президентството напомнят, че в пленарна зала също се гласува целият закон, а не само оспорените от президента разпоредби. "Ключови промени в законодателството следва да се извършват след широк обществен дебат и най-вече с грижа за обществения интерес и националната сигурност", завършва съобщението на прессекретариата.

 Президентът връща в НС измененията в Закона за отбраната

Президентът връща в НС измененията в Закона за отбраната

Новата редакция няма да преодолее съществуващите неясноти

Припомняме, че президентът оспори разпоредби, които според него създават условия за дискриминация спрямо редица лица.

С § 1, с който се изменя чл. 79 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се въвеждат нови, завишени и кумулативно приложими изисквания за заемане на длъжността "постоянен секретар на отбраната" като най-висш държавен служител в Министерството на отбраната. Според Румен Радев редакцията няма да преодолее съществуващите неясноти и непълноти в действащата законова уредба.

С § 3 от приетия закон пък се предвижда удостоените с висше военно звание офицери да се представят в Комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър. Това не намира опора в Конституцията и нарушава баланса между органите за ръководство на отбраната, според президентът.

Представянето пред Комисията по отбрана, след като е изпълнен фактическият състав на удостояването с висше военно звание, създава усещането, че е самоцелно и единствено провокирано от факта на издадения указ, беше изтъкнато миналата седмица от пресцентъра на президентството.