Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград, потвърждават наличието на откритите и във водата нитратни, нитритни и амониеви йони, съобщават от БАБХ. 

В Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - гр. София, в лаборатория "Токсикология", се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни.

Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони, превишават около 50 пъти физиологичните норми.

След приключване на всички изпитвания, резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи.

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

И да се пусне водата, тя няма да е годна за пиене и готвене

Припомняме, че на 27 юли беше съобщено за 29 крави, които са измрели веднага, след като са пили вода от канал, вливащ се в река Марица край Димитровград.

Заради инцидента беше спряно водоподаването на общо 48 населени места, което днес беше възстановено.

От БАБХ обещаха, че стопанина на умрелите крави ще бъде предоставено обезщетение.

По-късно стана ясно, че "Неохим" е отровил Марица край Димитровград. 

Над 37 хил. лв. обезщетение получава собственикът на умрелите крави

"Неохим" отровил Марица край Димитровград

"Неохим" отровил Марица край Димитровград

29 крави се отровиха и умряха