Върховна административна прокуратурата иска информация за това как се контролира предлагането на т.нар. бързи тестове за диагностициране на коронавирус.

Информацията се иска от министъра на здравеопазването и е във връзка с дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата, в чийто правомощия е именно контрола при използването на тези медицински изделия.

Според законодателството право да предлагат такива изделия имат регистрирани юридически лица. Изпълнителната агенция по лекарствата следва да извърши проверка регистрирани ли са съответните медицински лаборатории и/или здравни заведения, които предлагат т.нар. "бързи тестове", както и дали работят със сертифицирани реактиви, съдържащи инструкции за употреба и етикет, дали спазват вътрешния контрол и дали отговарят на съответния стандарт.

Действията на прокуратурата са по повод зачестилото предлагане на такива тестове и са изпълнение на ангажиментите й по спазване на законността и защита на обществения интерес Целта е да не се допускат възможни злоупотреби, включително и при продажбата на фалшиви тестове за COVID-19.

Припомняме, по-рано главният прокурор възложи на ръководителите на Изпълнителна агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата и на Комисията за защита на потребителите да предприемат спешни мерки срещу спекулата с цените на лекарствата.

След това прокуратурата изиска информация от министрите на вътрешните работи и на здравеопазването как следят да не се събират възрастни на обществени места.

Тя тръгна и на проверки дали се спазват мерките срещу коронавируса в ромските квартали в София.