Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Дирекция Национален строителен контрол (ДНСК) да провери строежа на небостъргач I Tower в центъра на София, съобщиха от прокуратурата.

В прокуратурата са се самосезирали информация от медиите, че изграждането на сградата се извършва при изтекло разрешително за строеж. 

Категориите строежи се определят в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация. Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) - трета категория са жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ над 5000 кв. м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители.

Втора категория са сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители, според ЗУТ, позовават се от ВАП на закона.

Проверката е от компетентността на ДНСК. Надзорът трябва да установи дали строежът се изпълнява въз основа на разрешение за строеж, което има правно действие.

От прокуратурата искат и от главния архитект на Столична община материалите по административната преписка за издаване на разрешението за строеж.

Припомняме, подобен казус с изтекли разрешителни за строеж има и с друг небостъргач отново в София - станалия известен вече "Златен век" на фирмата "Артекс".

ДНСК отхвърли искането на кмета на "Лозенец" за събаряне на "Златен век"

ДНСК отхвърли искането на кмета на "Лозенец" за събаряне на "Златен век"

Дирекцията отговори на искането на кмета на район "Лозенец" до началника на ДНСК за премахване на строежа "Златен век"