Върховна административна прокуратура (ВАП) извърши проверка такси записани в общински наредби, чиято величина е фиксирана по идентичен начин.

Към  момента са установени 147 общински наредби, с които са регламентирани местни такси без законова основа. Подзаконовите актове срещу които прокуратурата е подала протест, действат на територията на общините Добричка, Каварна, Шумен, Смолян, Габрово, Дупница, Кюстендил и др.

Скобите и паяците в София незаконни, обяви съдът

Скобите и паяците в София незаконни, обяви съдът

Съдът определи и за нищожен режима за локално паркиране

Прокуратурата намира, че трябва да се спазват основните принципи за съразмерност на таксите на необходимите разходи по предоставяне на услугата.

При прилагане на въпросните разпоредби се създава ситуация, при която по идентични сделки с имоти, но на различна стойност се заплаща различна такса.

В други случай пък се искат такси, без реално общината да предоставя някаква услуга - това нарушава правилата на Закона за местните данъци и такси.

При проверката на ВАП са разкрити и разпоредбите, с които се въвеждат такси за ползване на автогари или за информационно обслужване и т. н., чийто размер се разграничава според цени на билети, дължина на маршрути и др. Това нарушава изискването за еднаквост на критериите спрямо всички превозвачи.