Върховна административна прокуратура сезира Върховна касационна прокуратура за престъпление по служба, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала "Струма" в Дупница.

След проверки, възложени на контролните административни органи, нарушенията, свързани с изхвърляне на отпадъци под моста, бяха преустановени. По случая е образувано и досъдебно производство и са наложени административни наказания.

След постъпили нови материали е извършена допълнителна проверка и e продължена дейността по установяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на общината, в близост до АМ "Струма".

"Феникс Дупница" отказва да чисти боклуци на АМ "Струма"

"Феникс Дупница" отказва да чисти боклуци на АМ "Струма"

Фирмата твърди, че не са нейни, а на общината

На въпрос на ВАП какви действия е предприела Пътната агенция за преустановяваване на нарушението, в получен доклад от АПИ се сочи, че около моста на автомагистрала "Струма" все още има неотстранени отпадъци, попадащи в общинска територия. Отразено е, че дружеството "Феникс-Дупница-ООД" не е премахнало отпадъците, за което има наложени административни наказания.

До кмета на общината е изпратено писмо от МОСВ за почистване на терена. Той обаче твърди, че за отпадъците носи отговорност само "Феникс-Дупница-ООД", поради което той е счел, че единствено дава съгласие за достъп до имота на 22 май тази година.

От прокуратурата посочват, че кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване и третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа. Задълженията на кмета на общината не са изпълнени изцяло или отчасти и това е продължило съответен период от време при натрупване на отпадъците.

Глобиха с 5000 лв. „Феникс Дупница” за отпадъци на общинска земя

Глобиха с 5000 лв. „Феникс Дупница” за отпадъци на общинска земя

Окръжният съд потвърдиха санкцията

Обстоятелството, че са наложени санкции и са образувани административни производства за отнемане на лиценз на дружеството "Феникс-Дупница" ООД, че е предписано на "Балканфарма-Дупница" АД да предприеме действия за почистване на отпадъци, не елиминира отговорността на кмета, категорични са от прокуратурата.

По тази причина ВАП е констатирала данни за извършено престъпление по служба или друго престъпление, заради което сезира ВКП.