Ръководството на Прокуратурата на Република България оценява Доклада на Европейската комисия (ЕК) относно върховенството на закона за 2021 г. като реалистичен. В позиция, разпратена и до медиите, от прокуратурата четат дадената от ЕК оценка на засилената дейност по разследване като удовлетворяваща и като потвърждение на приноса на Специализираната прокуратура за увеличение на делата срещу корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност.

Изказаната позиция, че "окончателните присъди по нашумели дела остават ниски и в това отношение остава да бъде създадена стабилна практика от окончателни присъди" от прокуратурата възприемат като предизвикателство. Прокуратурата посочва и че многократно е настоявала за законодателни промени, които да ограничат тежкия формализъм в наказателния процес, както и да се актуализира съобразно новите реалности наказателното законодателство.

Като положителна се приема и оценката за постигнатия напредък относно финансовото и кадрово обезпечаване на специализираното правосъдие.

Поредният доклад на ЕК: Борбата с корупцията буксува

Поредният доклад на ЕК: Борбата с корупцията буксува

Изказва се и загриженост за състава и функционирането на Висшия съдебен съвет

От прокуратурата посочват като положителен и факта, че за втора поредна година Комисията не представя доклад по Механизма за сътрудничество и проверка, а това е показателно за неотменимостта на постигнатия напредък областта на реформата на правосъдието.

От прокуратурата споделят препоръката на ЕК за въвеждането на изрична уредба на дейността по лобиране и очакват, че тези въпроси ще бъдат във фокуса на вниманието на представителите на законодателната и на изпълнителната власт. 

Прокуратурата и занапред ще продължи да дава своя принос за реформата в съдебната система, като същевременно ще отстоява независимостта й като най-голямата гаранция за върховенство на правото в Република България, заявяват от прокуратурата.

Ръководството на ПРБ изказва благодарност към всички прокурори, следователи и съдебни служители, чиято ежедневна работа допринася за утвърждаването на България като правова държава.