Прокуратурата в Шумен внесе седем протеста срещу разпоредби и общински наредби за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество от началото на октомври до сега.

Протестите са внесени в Административния съд, а проверката за законосъобразността на наредбите е била възложена от Върховната административна прокуратура.

ВАП установи 88 незаконни общински наредби

ВАП установи 88 незаконни общински наредби

Атакуваните текстове противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива

Нередности има в текстовете на общинските наредби на общините Каспичан, Смядово, Никола Козлево, Велики Преслав, Шумен и Хитрино. Съдържанието на документите противоречи по смисъл на Закона за общинската собственост и Закона за местните данъци и такси.

В тези общински наредби било предвидено заплащане на режийни разноски от лица, които поради прехвърляне стават работодател по отношение на предприятие, дейност или част от предприятие или дейност при извършване на разпореждане с недвижими имоти.

В Закона за местните данъци и такси основанието за заплащане на различни по вид такси е за извършена услуга от съответната община, каквато в случая няма. Така заради тези наредби се плаща незаконна такса.

52 общини харчат излишно държавни пари

52 общини харчат излишно държавни пари

ВАП продължава да проверява общините в цяла България

В наредбите още се регламентира лицата, придобили право на строеж върху общинска земя, да имат възможност да закупуват земята - частна общинска собственост, без търг или конкурс, а единствено по силата на заповед на кмета. Такова изключение в Закона за общинската собственост не е предвидено и в този смисъл наредбите му противоречат.

Предстои насрочване на съдебните заседания по 7-те протеста в Административния съд в Шумен.