Прокурор Станислав Стайков от Софийска градска прокуратура е избран за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Европейската комисия в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Той кандидатства за вакантна позиция OLAF.D.1, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Кандидатурата на Стайков бе одобрена от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Прокурор Стайков е единствен кандидат в процедурата.

Прокуратурата информирала и ОЛАФ за Крусев

Прокуратурата информирала и ОЛАФ за Крусев

Изчислили са възможните вреди на 5 028 354 лв.

Кандидатът, който бъде избран от ЕК, ще се присъедини към отдел D.1 в дирекция "Политики" на OLAF.D. Отделът отговаря за разработването, договарянето и прилагането на политики и законодателни инициативи за борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, която засяга бюджета на Съюза.

Продстои експерти от дирекция "международна дейност и протокол" в АВСС да предоставят документите на кандидатите на дирекция "човешки ресурси" в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

ЕК очаква бързо разследване на убийството в Русе и сезира ОЛАФ
Обновена

ЕК очаква бързо разследване на убийството в Русе и сезира ОЛАФ

МВР не изключва нито една версия и не отхвърля нито един мотив