Подалият оставка и вече бивш зам.-кмет на София Евгени Крусев е с мярка за неотклонение "Подписка" и с наложена забрана да напуска страната.

Прокуратурата е информирала за разследването и ОЛАФ - Европейската служба за борба с измамите, съобщават от прокуратурата.

Припомняме, днес следобед Евгени Крусев бе призован на разпит. От думите на адвоката му Менко Менков стана ясно, че Крусев е обвинен за престъпление по служба.

Крусев спазил закона до последната му буква

Крусев спазил закона до последната му буква

Ул. "Граф Игнатиев" щяла да е една от най-хубавите софийски улици

От прокуратурата обясняват, че от деянието на Крусев могат да настъпят значителни вредни последици в размер на 5 028 354 лв., тъй като са създадени условия за прилагане на финансови корекции на основание чл. 70, ал.1 т. 10 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Евгени Крусев, като възложител, е нарушил служебните си задължения, като в нарушение на чл. 116 от ЗОП предприел съществено изменение на сключения договор с "Джи Пи Груп", изразяващо се в изготвяне на нов инвестиционен проект и промяна на издаденото разрешение за строеж, вкл. и за полаганата виброизолационна система /подмяна на виброизолационните елементи по задание, оферта и договор с такива, заради които друг участник - "ПСТ градска среда Зона 2" ДЗЗД - е бил отстранен от участие, поради несъответствието им със заданието/.
Промяната и новият инвестиционен проект се е наложил, след като получено становище от инж. А. Тасев - председател на съвета на директорите на Столичен електротранспорт ЕАД. В него се посочва, че материалът на Pandrol (на "ПСТ градска среда Зона 2") e повече от подходящ за трамвайното трасе, докато този, с който фирма Джи Пи Груп печели и който отговаря на всички технически изисквания на поръчката, не е.

Фандъкова за Крусев: Всеки носи своята отговорност

Фандъкова за Крусев: Всеки носи своята отговорност

Кметът на София прие оставката на заместника си

Проведено е заседание на експертен съвет по устройство на територията и със свое решение членовете на съвета са гласували за замяна на материала на Getzner /предложен от Джи Пи Г и отговарящ на техническото задание/ с този на Pandrol /заради който при класирането "ПСТ градска среда Зона 2" ДЗЗД е било отстранено/.

От прокуратурата припомнят, че проверката е разпоредена след сигнал от Фондация "Спаси София" от 16 октомври.

Главният прокурор е изпратил сигнала на Специализираната прокуратура, по компетентност.

Досъдебното производство е образувано на 23.10.2018 г. и то е за престъпление по служба /чл.282 ал. 2 вр. ал. 1 НК/.

Освен това на 05.11.2018 г. е постъпил и сигнал от кмета на Столична Община - г-жа Йорданка Фандъкова, с приложени документи и резултати от извършена по нейно разпореждане проверка по случая.

Зам.-кметът по транспорта не познава добре Закона за обществените поръчки
Обновена

Зам.-кметът по транспорта не познава добре Закона за обществените поръчки

Столична община е променила изискванията за ремонта на бул. "Граф Игнатиев"

Фактологията по случая е: На 08.08.2017 г. на Столична община е открита обществена поръчка, по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие". По тази процедура, на 15.09.2017 г. 4-ма участника са подали оферти - "ПСТ градска среда Зона 2" ДЗЗД, Обединение "Трейс РВП", Обединение "ИСАФ С.А.- Колас Рай С. А. зона 2" и фирма Джи Пи Груп.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова е упълномощила своя заместник Евгени Крусев за възложител - да открие и проведе обществената поръчка.

В техническите условия на поръчката /заданието/, освен изисквания за гранитни настилки, бетонови и други материали, има изключително конкретно изискване за технологията, която ще се използва за осигуряване на необходимите виброизолационни качества на трамвайното трасе и за параметрите, на които виброизолационните елементи следва да отговарят. В проекта за реконструкция е заложена така наречената еластична виброизолационна подложка за система "плаващи плочи", с цел осигуряване на най-добра виброизолационна защита, което е от особено значение за гъсто застроени и то със стари сгради улици, каквато е ул. "Граф Игнатиев".

Фандъкова глоби със 100 хил. лв. строителя на "Граф Игнатиев"

Фандъкова глоби със 100 хил. лв. строителя на "Граф Игнатиев"

По думите ѝ следващата стъпка е прекратяване на договора

Обединение "ПСТ градска среда Зона 2" ДЗЗД участва в обществената поръчка с материали на фирма Pandrol. За да бъде допуснато тяхното използване те трябва да отговарят на критериите в техническата документация /заданието/ на поръчката, а именно: маса, статичен коефициент на еластичност и динамичен коефициент на еластичност. Масата е важен критерий, тъй като качествените системи за виброизолация трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да поемат вибрациите и шума от преминаващите по трасето трамваи. Именно масата е показателят, определил резултатите от процедурата.

Барбалов иска да види лично триъгълните призми по Графа

Барбалов иска да види лично триъгълните призми по Графа

Основната му цел е да пусне трамваите по Графа

Максимално допустимите стойности на масата на подложката според заданието на поръчката са 5кг/м2. Тъй като "ПСТ градска среда Зона 2" ДЗЗД са предложили продукта на Pandrol с маса от 15,6кг/м2 или над 3 пъти по-високи стойности от максималните по задание, те са отстранени от процедурата /офертата им не отговаря на предварително обявените условия на поръчката/.

Дружеството Джи Пи Груп печели обществената поръчка, като е предложило материали на австрийската фирма Getzner, с характеристики, отговарящи на техническото задание. Така именно с това дружество, като изпълнител, е подписан договор от Столична община.

Реалните строителни дейности започнаха на 08.06.2018 г. Ремонтът трябваше да приключи през септември месец. 

Столична община съобщи, че трамваите ще бъдат пуснати преди Коледа.

Столична община готова да пусне трамваите по Графа

Столична община готова да пусне трамваите по Графа

Снегопочистващите фирми опесъчават и обработват против заледяване главните улици и булеварди