Проверката на Националната и на Столичната здравноосигурителна каса  откри нарушения в столичната болница "Св. Екатерина". Проверката е по повод случай на починала пациентка.

Припомняме, преди седмица пациентски организации сигнализираха за случай на пациентка, починала заради невъзможност да доплати лечението си. Тя се нуждаела от поставянето на сърдечна клапа. От болницата обясняват, че жената е починала заради тежкото си здравословно състояние.

НЗОК проверява починалата пациентка в София

НЗОК проверява починалата пациентка в София

Организации твърдят, че жената е починала, защото не доплатила за лечение

Сред нарушенията са изследване, извършено от лекар без специалност. Има и подписана декларация за доплащане без да са попълнени конкретни суми.

От НЗОК информират, че в медицинската документация на починалата има отразени три хоспитализации в лечебното заведение.

Жената е постъпила за пръв път в УСБАЛССЗ "Св. Екатерина" на 27 март 2018 г. по клинична пътека: "Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация".

В края на март жената е приета по спешност, с множество заболявания. След това тя е изписана на 30 март 2018 г. Същия ден е приета отново за лечение в същата болница по пътека: "Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване".

Проверката на Здравната каса показва, че в епикризата, в частта "Кардиологично обсъждане", е записано: "На кардиохирургично обсъждане, пациентката се прецени, като показана за кардиохирургично лечение. Предвид възрастта на пациентката и придружаващи коморбидности пациентката следва да бъде обсъдена за включване на чакащата листа за TAVI".

Проверката разглежда и протокол от Кардиохирургичен консилиум, проведен на 2 април. Там се казва, че: "Проведоха разширено кардио-хирургично обсъждане въз основа на придружаваща медицинска документация, клинични и лабораторни изследвания, функционални показатели, образно изследване и оценка на риска....Въз основа на цялостната клинична оценка и изчисления перипроцедурен риск се взе решение, че пациентът е показан за перкутанна клапна реконструкция - TAVI, MitraClip, балонна валвулопластика."

На 2 април пациентката е дехоспитализирана. След това жената постъпва за трети път в болницата на 21 април 2018 г., в 17.51 часа, по КП№18 "Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация".

В 1.30 часа след полунощ на 22 април тя е починала.

В медицинската документация на пациентката е приложена и Декларация за доплащане на медицинско изделие или не реимбурсирани от НЗОК. В този документ е положен нейният подпис от 21 април.

Декларацията съдържа няколко текста, единият от които е: "Информиран съм, че цената, определена за заплащане от НЗОК (съгласно НРД 2018 г.) за медицинско изделие.....е........лв. и по своя воля и доброволно избирам медицинското изделие.........., чиято цена е.......лв., и съм съгласен да доплатя разликата в размер на....лв."

Проблемът с документа е, че декларацията е празна и сумите в нея не са попълнени.

Болничната аптека не е разполагала с транскатетърни клапи, информира магистър-фармацевтът, управител на аптеката.

Пациентски организации с вот на недоверие към шефа на НЗОК

Пациентски организации с вот на недоверие към шефа на НЗОК

Проф. Плочев и зам.-мин. Начева бягат от отговорност, смята НПО

Високотехнологичните импланти се поръчват след заявка от съответното звено и след одобрение на ръководството.

Оказва се, че до 27 април, когато проверката на Здравната каса приключва, в деловодната система на НЗОК не са постъпили документи с искане от лечебното заведение за издаване на разрешение от управителя на институцията за доставяне на медицинското изделие "транскатетърна аортна клапна имплантация - TAVI" за тази пациентка.

Друго нарушение, което проверката открива е, че и при трите хоспитализации е извършено високоспециализирано изследване - ехокардиография или диагностичен ултразвук на сърце. При първата хоспитализация са извършени две изследвания от лекар без специалност, което е отразено в медицински документ, подписан от един и същ лекар.

Изследването е задължителна диагностична процедура за изпълнение и заплащане на клиничната пътека от НЗОК, информира Здравнта каса. Съществува изискване лекарят специалист, който извършва това изследване, да е с придобита специалност и да притежава допълнителна квалификация/ сертификат за ехокардиография - базово ниво, припомнят от Здравната каса.