Проверката в голяма верига магазини за детски играчки била заради некоректни търговски практики и закононарушения при внос и търговия с карго стоки, като същите се планират и извършват на основата на анализ на риска и на предварително постъпили сигнали за некоректни практики, съобщават в своя позиция от МВР.

Само за периода от 28.08.2020 г. до 04.09.2020 г. съвместните екипи на Междуведомствения център са извършили 14 такива проверки в складовете на различни търговски дружества.

За днешната проверка министърът на вътрешните работи вече е провел разговор с управителя на фирмата като го е уверил, че действията на екипите на Междуведомствения център се основават единствено и само на законовите основания за нейното извършване, след което проверката е преустановена.

Данъчните проверяват голяма верига магазини за детски играчки

Данъчните проверяват голяма верига магазини за детски играчки

Проверки текат в обектите на "Хиполенд" в цялата страна