Проверяват дали на строителните обекти у нас се спазват изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд на работниците.

Проверката е назначена от Върховната административна прокуратура на Дирекцията за национален строителен контрол и Инспекцията по труда.

Поводът са редица статии в медиите, в които се цитират данни за инциденти с работници при строителни работи между май и ноември тази година.

Двама работници загинаха след падане от строеж в София

Двама работници загинаха след падане от строеж в София

Инцидентът е станал в квартал "Кремиковци"

Проверките трябва да установят дали на строителните обекти се спазват условията, цитирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Резултатите от нея следва да бъдат обобщени в доклад, в който да присъства информация за направените констатации, предприетите мерки и действията за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях, както и за това дали са санкционирани нарушители.

Ако при проверките се установят данни за нарушения от компетентността на други контролни органи или престъпления от компетентността на съответна прокуратура, трябва те също да се уведомят.

Обобщеният доклад трябва да се предостави на ВАП в кратък срок.

Разпитани са 20 свидетели за трагичния ицидент на строеж в София

Разпитани са 20 свидетели за трагичния ицидент на строеж в София

Иззети са документи от фирмата...