Междуведомствена комисия трябва да провери завода за боеприпаси "Миджур", намиращ се във видинското село Горни Лом, съобщи БНТ.

Проверката на комисията трябва да се извърши възможно най-скоро, след като Върховната административна прокуратура (ВАП) прецени, че незабавно трябва да се предприемат действия по обезопасяването на завода.

Вчера, 12 юни, говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова коментира, че според данните от проверката на ВАП на територията на завод "Миджур" в общо 5 склада се съхраняват огромно количество взривни вещества и прибори за взривяване - повече от 190 хиляди мини и повече от 90 тона барут.

Арнаудова: В завода "Миджур" не се спазват елементарни изисквания

Арнаудова: В завода "Миджур" не се спазват елементарни изисквания

В момента в завода работят около 15 души

Припомняме, причината за проверката е сигнал, според който в помещенията на завода се съхраняват огромни количества боеприпаси и взривни вещества, които не се охраняват и са изключително опасни.

В хода на проверката на прокуратурата се установиха следните нарушения:

- в нарушение на чл.32 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ от "Видекс" АД не е представен договор за осигуряване на въоръжена охрана за обектите - 5 бр. взривни складове, в които се намират изброените вещества;

- не са представени документи за изпълнение чл.14 от ЗОБВВПИ, според който "Видекс" АД трябва да разполага със собствени или наети складови помещения;

- в завода няма локална система за оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението съгласно чл.35, ал.3,т.5 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/.

Откриха нарушения в завод „Миджур“

Откриха нарушения в завод „Миджур“

Четири години след трагедията в Горни Лом не са изпълнени предписанията

От Върховната административна прокуратура са съобразили, че неспазването на нормативните изисквания може да доведе до опасности за широк кръг лица предвид потенциалната опасност на въпросните вещества. Случаят е особено спешен и изисква незабавна намеса от компетентните органи според ВАП.