Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изпратиха сигнал до Главния прокурор на РБ относно пазара на електрическа енергия и, по-конкретно - недостатъчното предлагане на количества от производителите на ел. енергия на платформата "Ден напред".

В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата "Ден напред" средната цената за 1 MWh базова мощност за 3 юли 2019 г. е била 195.40 лв. - най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270.04 лв./ MWh. Нещо повече - тази цена е над двойно по-висока от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и Швейцария и с 84% над цената за предния ден (2 юли).

Повишеното търсене е следствие от концентриране на голяма част от електроенергията в ограничен брой търговци, спечелили договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия с АЕЦ "Козлодуй" и НЕК, в следствие на това другите участници на пазара са поставени през безалтернативна опция да купуват необходимите им количества на платформата "Ден напред". От друга страна увеличеното по този начин търсене създава изкуствен недостиг на пазара на ток, което резултира в непазарен и манипулативен скок на цената на еленергията в този сегмент.

Работодателите предупреждават за хроничен недостиг на ток за бизнеса

Работодателите предупреждават за хроничен недостиг на ток за бизнеса

Българските предприятия получават най-скъпата електроенергия в цяла Европа, негодува АОРБ

Според организациите, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия.

Според сигнала ТЕЦ "Марица изток 2", въпреки рекордната загуба от над 322 млн. лв за 2018 г., дори на конкретната дата, 3 юли, не предлага електрическа енергия на платформата "Ден напред" или предлага такава на половината от разполагаемия си капацитет. Това освен всичко друго лишава държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" от потенциална печалба, която би могло да осъществи и задържа изкуствено висока цена на електроенергията.

Ситуацията, което се и повтаря, пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари с 2 до 3 пъти по-евтин ток), както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители. Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката.

В тази връзка, работодателските организации настояват Главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди образуване на съответните досъдебни производства.Според работодателските организации посоченото от тях поведение попада най-малко в съставите на чл.219 и чл. 282 от Наказателния кодекс.

"Като се има предвид, че посоченият пример - 3 юли 2019 година далеч не е инцидентен или изолиран случай, то е налице основателно според нас предположение, че става дума за продължаващо престъпление, пише в сигнала.

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

При такъв НЕК не ни трябват врагове и конкуренция

Припомняме, че работодателските организации настояха за повсеместна проверка още преди месец.

В последните няколко месеца няколко пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент "Пазар ден напред" отелязва неимоверни скокове, като към 3 юли 2019 г. е най-високата в Европа. Председателят на АИКБ Васил Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в енергетиката.

Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна на НЕК цени на тока. Шефът на НЕК депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД на 19 юни, но тя не бше приета.

В началото на седмица Петър Илиев пред енергийната комисия в парламента, която изслуша сектора за състоянието на свободния пазар, заяви, че свободният пазар е оставен на самотек, а Теменужка Петкова посочи, че вече е сезирала КЕВР и КЗК да проверят има ли някакъв проблем на свободния пазар на електроенергия.