Работодателите се опасяват от манипулиране на цените на тока, произведен от Възобновяеми енергийни източници. В открито писмо до председателя на НЕК Петър Илиев от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) коментират обявения търг за продажба на ток от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ. Търгът е насрочен за 19 юни 2019 г.

"Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт. Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това", пишат от АОБР. 

Малки ВЕИ производители обвиняват държавата, че облагодетелства най-големия ветропарк у нас

Малки ВЕИ производители обвиняват държавата, че облагодетелства най-големия ветропарк у нас

"Солар гейт" продължава според тях

От АОБР се опасяват от бъдещи спекулации, заради голямото количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт. Другото им притеснение са възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка. Тези условия помагат предложеното количество електроенергия да бъде закупено от един купувач.

При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, (контролирано ограничено предлагане), пазарът ще изпитва хроничен недостиг на ток. Това би довело до манипулация на цените, пишат работодателите.

Теменужка Петкова недоумява защо сега и докога малките ВЕИ ще протестират

Теменужка Петкова недоумява защо сега и докога малките ВЕИ ще протестират

Позицията на КЕВР също е категорична, че протестът няма основание

От организацията се позовават на законодателни промени, обезпечаващи реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободния пазар. Целта на промените била пазарно определяне на цените и повече ликвидност на енергийната борса.

Те припомнят, че е отложено с тримесечие излизането на свободния пазар на тази електроенергия. "До края на септември 2019 г. именно НЕК ЕАД ще се разпорежда с тази електроенергия", пишат от АОБР.

Отчитаме 40% по-голям износ на ел. енергия от 2018 г.

Отчитаме 40% по-голям износ на ел. енергия от 2018 г.

Електроенергетиката трябва да бъде конкурентноспособна, либерализирана

Бизнесът иска НЕК да продава тока, произведен от възобновяеми енергийни източници с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент "Пазар ден напред".

"Припомняме, че именно това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти - като седмични пикови продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно договаряне", мотивират се от АОБР.