Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) облагодетелстват ветропарк ВтЕЦ "Свети Никола" с 50 милиона евро на година. Това твърдят близо 300 малки производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

Те уточняват, че най-големият ветропарк у нас ВтЕЦ "Свети Никола", който се намира край село Българево в Североизточна България, е построен с помощта на схема за подпомагане - финансов инструмент от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и е въведен в експоатация през 2010 г.

Теменужка Петкова недоумява защо сега и докога малките ВЕИ ще протестират

Теменужка Петкова недоумява защо сега и докога малките ВЕИ ще протестират

Позицията на КЕВР също е категорична, че протестът няма основание

Схемата за подпомагане е получена преди влизане в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), което според малките производители означава, че НЕК следва да прилага Закона за енергетиката, който се прилага към малките семейни ВЕИ-та, а КЕВР да ги контролират.

Уточнява се, че инсталираната мощност на ветропарка край Българево е 156 MW - тоест 7 пъти по-голям от цялата мощност на всичките 274 фирми, неправомерно засегнати от новата разпоредба в Закона за енергетиката.

По информация от електронната платформа на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ветропаркът е собственост на "Ей И Ес Гео Енерджи" ООД, ЕИК 175155987.

От подаваната месечна информация в АУЕР било видно, че собственикът на ВтЕЦ "Свети Никола" е пропуснал да декларира схемата за подпомагане, която е ползвал за изграждането на обекта.

Малките ВЕИ-та с ултиматум към КЕВР и Петкова

Малките ВЕИ-та с ултиматум към КЕВР и Петкова

Заплашват с унищожаване на фотоволтаична централа

По изчисления на протестиращия щаб на малките ВЕИ производители, ако от ВтЕЦ "Свети Никола" се изземат годишно толкова средства на мегават, колкото годишно неправомерно се изземват от незаконно засегнатите малки 273 ВЕИ фирми, то икономията за българската енергетика ще възлизат в порядъка на над 50 милиона евро на година.

Протестният щаб счита, че Министерство на енергетиката и КЕВР прилагат чадър над големите централи с подпомогнати инвестиции чрез схеми за подпомагане.

"Парите по тези схеми идват главно от механизми, ЕБВР, ЕИБ и други финансови инструменти, които не разкриват бенефициентите си поради "банкова тайна". Пълният списък обаче е наличен в Министерство на енергетиката, които са администратори на схемите за подпомагане според ЗЕВИ. Вместо да го изпрати за прилагане до НЕК ЕАД, КЕВР и ЕРП дружествата, министър Петкова упорито го крие, тъй като в този списък попадат част от най-големите олигарси-производители на възобновяема енергия у нас - крупни чуждестранни инвеститори, или български фирми близки до властта", посочват от протестиращия щаб.

Малките ВЕИ недоволни от "дежурния отговор" на Петкова

Малките ВЕИ недоволни от "дежурния отговор" на Петкова

Подозират обвързаност на КЕВР и МЕ с олигархични ВЕИ централи

Напомнят, че според доклад на Министерството на енергетиката, само до края на 2009 г. по една от схемите за подпомагане са финансирани над 80 големи ВЕИ централи, за които вече 4 години параграфа не се прилага.

"За съжаление, държавата в лицето на МЕ упорито отказва да отговори кои са те, тъй като това би засегнало прекалено много лични финансови интереси", подчертават малките ВЕИ фирми.

Те напомнят, че чуждестранните инвеститори са защитени и от международни договори, относно взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите. "Министерството на енергетиката и НЕК нямат воля да приложат към тях съшития с бели конци закон, тъй като те разполагат с необходимите финансови средства да водят продължителни дела в своя защита, за разлика от засегнатите малки български фирми", смятат протестиращите.

Според тях големият въпрос е защо държавата допуска чуждестранните инвеститори да са поставени в по-благоприятно положение отколкото българският бизнес.

"Умишленото неприлагане на закона от страна на Министерството на енергетиката и КЕВР, води до по-високи цени за бита и промишлеността, които за съжаление се плащат не от премиера Борисов, министър Петкова и Иван Иванов от КЕВР, а от целокупния български народ", изтъкват още малките ВЕИ производители.

Те обещават, че утре ще осветлят доказателства, че Министерството на енергетиката е излъгало Европейската комисия в нотификацията за схемите за подпомагане, като е прикрило обстоятелството, че конкретни фирми получават преференциална цена.