Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати официална декларация държавният глава Румен Радев. От АИКБ искат от президента да наложи вето върху приетите на 22 февруари 2018 г. промени в Закона за омбудсмана. Промените бяха внесени от Министерския съвет. Измененията в закона разширяват правомощията на омбудсмана. Така общественият защитник получава възможност да се намесва в спорове между граждани и други частни субекти - търговци, граждански организации и отделни граждани.

Според работодателската асоциация това променяло философията на закона. Те смятат, че закона би трябвало да ограничава функциите на Омбудсмана до защита на индивидуални права на граждани, свързани с грешки и други недостатъци от страна на административните органи.

Правителството иска права за омбудсмана и в частния сектор

Правителството иска права за омбудсмана и в частния сектор

За назначаването на обществения защитник да се изисква предишен опит

"Правомощията на омбудсмана се свързват само с накърнени от държавните и общински органи граждански права и това не е случайно, тъй като по съдебен ред могат да се обжалват само ограничен брой актове на администрацията. В тази сфера омбудсманът се явява гарант за пълна защита на гражданите от действия/бездействия на администрацията. Цялата тази философия е превратно изменена с приетата добавка в алинея 2 на чл. 2 от Закона за омбудсмана, като вместо защитник от администрацията вече се появява фигурата на страна във всевъзможни граждански отношения - нещо, което няма аналог никъде. Напротив - дори за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е упоменато, че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. У нас обаче вече ще може". Това е записано в официалното писмо до държавния глава.

Такова "пионерство" няма да постигне позитиви, смятат от работодателската асоциация. По тяхно мнение се създава риск от сериозно ограничаване на организационните и експерти възможности на Омбудсмана да изпълнява същностната си функция.

Работодателите виждат в новите възможности за работа на омбудсмана конфликт с конституцията и правомощията на съдебната власт и полицията.

Така работодателската асоциация се обръща към президента с искане да наложи вето върху закона и да го върне за повторно обсъждане.