Окръжен съд - Бургас прекрати съдебното производство по унищожаване на защитена територия и природна забележителност "пясъчни дюни в м. Каваци".

Делото следваше да се реши единствено и само в рамките на фактическите положения, изложени в обвинението. По делото безспорно се установиха нови фактически положения в хода на проведеното съдебното следствие.

Когато установи нови фактически положения, съдът прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора.

Окръжен съд - Бургас изслуша две нови експертизи - съдебно-геодезическа и повторна екологична експертиза и предвид събраните в хода на разследването доказателства, констатира, че се установяват нови фактически положения, различни от посочените в обстоятелствената част на обвинението.

На първо място е установено, че дюнните местообитания, конкретно увредения участък, за който сочи обвинението, не е унищожен, а е само увреден.

Разследването за разораните дюни на "Смокиня" започва отначало

Разследването за разораните дюни на "Смокиня" започва отначало

Дюните не били унищожени, а увредени

В обстоятелствената част на обвинителния акт са отразени обстоятелства, че пясъчните дюни са унищожени чрез заравняване и разораване. При изложение на фактическите положения е посочено: "Обвиняемият Иван Н. решил да разоре и изравни, т.е. да унищожи природната забележителност, а именно "пясъчна дюна", попадаща преобладаващо в неговия имот". В тази насока са и фактите и обстоятелствата, посочени от обвинението обуславящи престъплението, за което са обвинени подсъдимите, като се излагат факти, че Иван Н. и Манол П. са извършили деянията при форма на вина "пряк умисъл", като са целели унищожаване на пясъчните дюни.

Посочено е, че Манол П. и Иван Н. са съзнавали, че унищожава защитена територия -природна забележителност "пясъчни дюни", като посредством верижната машина се унищожава нейната цялост.

Изложените по-горе фактически положения, касаещи изцяло изпълнителното деяние се различават от установените факти в хода на разследването след изслушване на повторната екологическа експертиза, а именно, че в конкретният случай е налице действие по увреждане, а не по унищожаване на пясъчни дюни, която експертиза съдът няма основание да не кредитира като компетентна, пълна и обоснована.

На второ място, по делото е установено, че увредената пясъчна дюна не се намира в процесния имот, собственост на Иван Н. В обстоятелствената част на обвинителния акт е отразено, че по-голямата част от инкриминирания участък от унищожена защитена територия попада в имота на Иван Н. Тези фактически положения се различават напълно от събраните доказателства.

Административно наказание за унищожените дюни на "Смокиня"

Административно наказание за унищожените дюни на "Смокиня"

Съдът потвърди паричните гаранции на обвиняемите

Експертизата показва, че дюните се намират по границата на източната и югоизточната част на имота, собственост на Иван Н., а не вътре в имота.

На следващо място, повторната екологична експертиза сочи, че видът на увредените дюни категорично е само "сиви стабилизирани дюни", докато в обстоятелствената част на обвинителния акт е посочено, че унищожените дюни включват 821 кв.м. "бели дюни", 337 кв.м. "сиви дюни" и 47 кв.м. зараждащи се дюни и прилежаща площ от 90 кв.м., която не представлява дюни, позовавайки се на първоначалната екологична експертиза, която настоящият съдебен състав не кредитира като изготвена от лице, което няма съответната геодезическа компетентност, също така е непълна и необоснована.

Повторната екологична експертиза категорично посочва, че увреденият участък, включително целият регион около инкриминираният участък, представлява комплекс от дюнно местообитание, без да има някаква прилежаща площ, която няма характеристики на дюни.

Дават на съд собственика и багериста за унищожените дюни на "Смокиня"

Дават на съд собственика и багериста за унищожените дюни на "Смокиня"

Грозят ги до 20 000 лева глоба и 1 година затвор

Припомняме, случаят с разораните дюни на къмпинг "Смокиня" нашумя в началото на годината - това беше първият от редица последвали сигнали за унищожени природни забележителности по родното Черноморие.

Срещу Иван Н. и Манол П. бяха повдигнати обвинения, че на 11 януари с багер незаконно са унищожили общо 1295 кв. м в защитена територия и прилежаща територия за опазването й, като от тях 1205 кв. м са "пясъчни дюни в местност Каваците", от които 821 кв. м "бели дюни", 337 кв. м "сиви дюни", а 47 кв. м "зараждащи се дюни".

Смокиня - 1 205 квадратни метра унищожени дюни

Смокиня - 1 205 квадратни метра унищожени дюни

Огромни са щетите по дюните на Смокиня