Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решения за образуване на производство за конфликт на интереси, след сезиране по публикации в медии.

След разследване на Нова телевизия, излъчено на 14 юни 2020 г., са изнесени данни за извършени нарушения на закона от кмета на Община Ракитово - Костадин Холянов.

Твърденията са за това, че през 2016 г. кметът сключва договор за доставка на горива и смазочни материали чрез "пряко договаряне без обявление" с "Петро 2016" ЕООД, като фирмата е създадена дни преди решението за възлагане на поръчката.

Посочва се, че управителят на "Петро 2016" ЕООД - Пламен Михайлов, е подписал пълномощно на син на кмета за разпореждане с парите в сметката на фирмата. Според репортажа, синът на Холянов е и работодател на Михайлов, а горивото, което "Петро 2016" ЕООД ще доставя на Община Ракитово, се съхранява в резервоар на бензиностанция, собственост на този кметски син.

Отделно от това се твърди, че кметът Холянов сключва договори за дърводобив и дървопреработване с фирми на своите синове.