Съдът оправда окончателно бившия управител на "Надин Комерс" Радослав Босилков Денис Бошнаков, Мариян Комитов и Павел Варнаджиев по обвинението за участие в организирана престъпна група и за данъчни измами в особено големи размери.

Тричленен състав на Върховния касационен съд остави в сила присъдата на Софийския апелативен съд. Решението е окончателно.

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда на САС.

С присъда на Специализирания наказателен съд Радослав Босилков, Денис Бошнаков, Мариян Комитов и Павел Варнаджиев са признати за виновни в това, че: първите трима - в периода от май 2011 г. до 18 юли 2012 г., а Павел Варнаджиев - в периода от 1 август 2011 г. до 18 юли 2012 г., в София, Казанлък и Бургас се сговорили включително с Иван Иванов, по отношение на когото наказателното производство е прекратено, да вършат в страната престъпления, чрез които се целяло да се набави имотна облага, поради което са осъдени. На подсъдимите е наложена "пробация". Те са оправдани по обвиненията за избягване на плащането на дължим от "Надин Комерс" ЕООД корпоративен данък в особено големи размери - 16 153 180,42 лв.

Прокуратурата обвини петима от "Надин" в укриване на 16 млн. данъци

Прокуратурата обвини петима от "Надин" в укриване на 16 млн. данъци

Днес обвинените са задържани

Апелативният специализиран наказателен съд обаче отменя първоинстанционната присъда и ги оправдава изцяло. С решение на ВКС присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане на САС.

От САС е постановена сега обжалваната присъда.

Според ВКС касационният протест е неоснователен. Според върховните съдии са неоснователни възраженията относно съдържанието на проверявания съдебен акт.

Относно възражението за незаконосъобразен отказ на въззивната инстанция да допусне повторна съдебно-икономическа експертиза в мотивите на ВКС се посочва, че вещите лица, изготвили заключението на допуснатата от първостепенния съд експертиза, са били категорични, че за да дадат обоснован отговор на въпроса действителни или фиктивни са сделките, включени в годишните данъчни декларации на "Надин комерс" ЕООД, са им необходими множество документи, които не се намират по делото. Въпреки проявената от експертите активност снабдяването с тази документация се е оказало невъзможно, било защото тя е била унищожена при пожара в счетоводството на дружеството, било защото вече не се съхранява поради изминалите близо десет години от инкриминираните събития. След като не съществува каквато и да било възможност за приобщаване на необходимите за ново експертно изследване счетоводни и платежни документи, допускането на повторна икономическа експертиза е било безпредметно.

Според ВКС трябва да се добави и констатираната и от двете инстанции по фактите изначална неяснота в обвинителния акт кои от всички налични по делото фактури са поставени в основата на обвинението и каква в крайна сметка е стойността на дължимия данък според прокурора предвид установените от САС множество разминавания и несъответствия в обвинителната теза.

ВКС обобщава, че проверката на въззивната присъда не показва да са допуснати посочените в протеста съществени нарушения на процесуалните правила при анализа и оценката на доказателствата, нито претендираното от държавното обвинение неправилно приложение на материалния закон.