Върховния административен съд потвърди наличието на картел при производители на яйца и пилешко.

Петчленен съдийски състав потвърди решение на КЗК от юли 2008 г., с което бе наложена санкция от общо 293 000 лв. на 24 предприятия, производители на яйца и пилешко месо, за пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия.

Направеното тогава проучване показало, че в периода 2002 - 2007 г. Съюзът на птицевъдите в България, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си с цел координиране и съгласуване на ценовото им поведение.

Производителите на яйца са съгласували едновременно цените и обема на своето производството. Повишаването на цената на яйцата през месеците юни-август 2007 г. е толкова драстично, че надминава средноевропейските цени.

В периода 2002-2007 г. на свои срещи производителите на пилешко месо регулярно са обменяли чувствителна търговска информация с цел поддържане на минимални ценови равнища. Процесът е подпомаган и чрез разпространение от медиите на индивидуални данни относно цени от най-големите производители на пиле.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.