Софийски градски съд (СГС) върна на прокуратурата обвинителния акт срещу Трайчо Трайков, Симеон Дянков, Иво Прокопиев, Петър Василев, Любомир Евстатиев и Радослав Рачев.

Съдия Костадинка Костадинова e прекратила съдебното производство.
Делото е изпратено отново в Софийска градска прокуратура за отстраняване на съществени нарушения, които са довели до ограничаване на процесуални права на обвиняемите.

В мотивите си съдия Костадинова посочва, че редица твърдения на прокуратурата не са доказани.

По обвинението, повдигнато срещу Трайчо Трайков, липсва конкретика дали той е бил запознат с действията и решенията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и с анализа на инвестиционния посредник за определяне на стойността на предложените за продажба акции, преди да даде разрешение за извършване на разпоредителните сделки.

Налице е неяснота в обвинителния акт относно размера на вредите, причинени на държавата, как се формират, от кого са причинени, как и с кое деяние и кои факти формират извод за това.

Съдът констатира и липса на описание какво е трябвало да направи Трайков, за да защити държавния интерес, и да постигне печеливша продажба и то в периода, за който му е повдигнато обвинение.

Трайчо Трайков ощетил българските пенсионери
Обновена

Трайчо Трайков ощетил българските пенсионери

Приходите от продажбата на държавния дял в ЕВН трябвало да отидат в Сребърния фонд

По отношение обвинението спрямо Иво Прокопиев и Симеон Дянков липсват изложени факти, от които се извежда твърдението, че в инкриминирания период те са действали с цел да набавят на "Булброкърс" ЕАД облага в размер на 1 276 618,85 лв. по договор за извършване на посреднически услуги. От уточнение се нуждае и инкриминирания спрямо двамата - Прокопиев и Дянков - период.

Не са описани и конкретни данни, че Дянков и Прокопиев са действали в съучастие.

Прокуратурата обвини и Прокопиев заедно с Трайков и Дянков
Обновена

Прокуратурата обвини и Прокопиев заедно с Трайков и Дянков

Иво Прокопиев е с мярка за неотклонение "Подписка"

Освен това в обвинителния акт не са описани конкретни факти, които показват, че Рачев, Евстатиев и Василев са действали в съучастие.

Посоченият от прокуратурата общ престъпен резултат относно обвиняемия Рачев не съответства на сбора от сумите по отделните деяния.

На практика остава неясен механизмът, по който СГП е направила изводите си относно конкретния размер на общия престъпен резултат, причинен от Рачев.