Демонтирането и разграждането на прокуратурата ще е в тежък ущърб не само на съдебната система, но и на обществото като цяло. Това заяви изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов по време на в дискусията "Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт-между възможното и необходимото".

По думите му всички промени, които се правят, само засилват формализма в Наказателния процес, вместо да опростяват и усъвършенстват процедурите. Те биват усложнявани до степен да станат почти неработещи, подчерта Сарафов.

Той обърна внимание на няколко обстоятелства, които да се имат предвид при гласуването на промени в Конституцията. Например, че в отсъствието на централизиран надзор над дейността на всички прокурори неминуемо ще се появят случаи на местен феодализъм.

"Съществува реална опасност вместо да се въведе реален, ефективен контрол върху един главен прокурор, обществото да получи напълно безконтролни и всевластни 28 окръжни прокурори, върху които никой няма да има право да осъществява контрол, проверки, ревизии, да координира и контролира тяхната дейност", заяви Сарафов.

Според него е необходима фигура, която да има правото да нарежда проверки на дейността на всички прокурори, за които има опасения, че злоупотребяват с правата си или не изпълняват съвестно служебните си задължения.

И.ф. главен прокурор посочи, че методическото ръководство на прокуратурата трябва да е и навременно, и професионално. Лишаването на главния прокурор от възможността да издава методически указания на практика е еквивалентно на това да бъде лишен Върховният касационен съд да издава тълкувателни решения, с които да уеднаквява практиката на съдилища, смята Сарафов.

В дискусията участваха и заместник главните прокурори Мария Павлова и Елена Каракашева, административният ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова, представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, членове на ВСС, представители на адвокатурата и на гражданския сектор.

"Отдавна, а може би никога, не съм срещал такова единомислие между всички, които са срещу този проект за конституционни промени, между двете съсловни организации на съдиите, Камара на следователите, Асоциация на прокурорите, между конституционалисти, общественици и всички, които следят процесите", заяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов пред журналисти, след като взе участие в дискусията.

Сарафов напомня на политиците да не се месят в съдебната власт

Сарафов напомня на политиците да не се месят в съдебната власт

Фундамент на правовата държава било спазването на принципа за разделение на властите