Писмо от жалбоподатели от квартал около ТЕЦ-София и сдружение "За Земята" заявява позиция относно решение на съдия от Административен съд в София. Съдебното заседание по делото се е провело вчера.

В писмото е посочено, че съдията от Софийския административен съд Диляна Николова е отказала да признае правото на гражданите на София да обжалват въпроси, касаещи въздуха на целия град. Тя е прекратила частично производството по жалба на жители на квартал около ТЕЦ-София срещу новия подробен устройствен план (ПУП) на район "Сердика", в който се предвижда строеж на инсталация за горене на отпадъци на метри от техните домове.

Имотът на един от жалбоподателите дори граничил с площадката на ТЕЦ София. Въпреки това на него му е признат само частичен интерес, но не и спрямо инсталацията за изгаряне на отпадъци.

Според писмото това действие е в противоречие с всички установени правни норми и съдебната практика по ЗУТ (Закон за устройство на територията), защото правата на Николай Петков да обжалва като собственик на терена, граничещ с площадката на ТЕЦ София, били определени не въз основа на сега действащия ПУП на район "Сердика", а въз основа на планираното бъдещо изменение на подробния устройствен план.

Веселин Кирев е един от останалите жалбоподатели. Неговата жалба е изцяло отхвърлена. Според него замърсяването, което ще причини новата инсталация на площадката на ТЕЦ София, ще се усети в цялата столица. "Аз обжалвах като гражданин на София, но уви, съдът в този случай има твърдата практика да отхвърля жалбите на граждани, поради липса на правен интерес именно, защото не притежават имот, граничещ с този, в който се извършват промени. Това се прави именно заради интереси, различни от обществените. Изключително важно е да бъде променен ЗУТ, така че и там да залегне универсалното право на гражданите да обжалват казуси, които касаят целия град и ще оказват дългосрочно въздействие за цялата му територия. Инсталацията ще е на площадката на ТЕЦ-София, но замърсеният въздух ще се диша от всички софиянци.", категоричен е той.

Според жалбоподателите това действие на Административния съд в София нарушава Орхуската конвенция. Страната ни е предупреждавана от комитета на Орхуската конвенция вече три пъти, че че решенията на съда, ограничаващи правата на гражданите да обжалват решения, касаещи устройството на територията, нарушават Конвенцията. "Но това не трогва българските магистрати", пишат разтревожените граждани.

Въпреки че делото не е приключило в цялост, в края на заседанието наетият от Столична община външен адвокат Цветелина Сачанска подала срещу жалбоподателя искане за адвокатски хонорар от 1500 лв. "С тази прекомерна и непосилна за обикновения гражданин сума Столична община показва, че може да действа наказателно към всеки един софиянец, дръзнал да отстоява своя законен интерес", посочват жалбоподателите.

Според разтревожените софиянци това дело е много важно за гражданите на столицата. Те посочват, че от една страна става въпрос за "инвестиране на милиони левове на данъкоплатците в инсталация, която ще замърсява допълнително въздуха в София за поне 25 години напред". От друга страна "се очаква смесените отпадъци да отпаднат като суровина за процесите за производство на енергия от отпадъци в резултат на задълженията за разделно събиране и на по-амбициозните цели на ЕС за рециклиране. Поради тези причини на държавите членки се препоръчва постепенно да прекратят публичната подкрепа за оползотворяването на енергия от смесени отпадъци".

Адвокатът на жалбоподателите Иван Велов категорично заяви, че ще обжалват и държат изключително много на публичната процедура за подбор на съдии по делото във Върховен съд.