Софийска градска прокуратура - СГП внесе в Окръжен съд Пловдив обвинителен акт срещу Красимир В.,  управител на "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД, за безстопанственост в особено големи размери.

Обвиняват Красимир В. че на 31 август 2016 г. не е положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното и добросъвестно разходване на средствата на дружеството и от това са последвали значителни щети за "КОЦ-Пловдив" ЕООД в размер на 405 190, 92 лева без ДДС.

Медицински одит дава на прокуратурата пловдивския онкоцентър

Медицински одит дава на прокуратурата пловдивския онкоцентър

Открити са груби и и системни нарушения на медицинските стандарти

Като възложител по Закона за обществените поръчки, Красимир В., без да проведе пазарни консултации, без да потърси съвети от независими експерти или органи или от участници на пазара, е открил процедура по обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф" с прогнозна стойност 950 000 лева без ДДС.

Процедурата по обществената поръчка приключва със сключването на договор на стойност 898 000 лв с единствената фирма, подала оферта за участие. След сключване на договора тази фирма закупила компютърен томограф на стойност 492 809, 08 лева без ДДС и го предоставила на КОЦ Пловдив.

Разликата от 405 190, 92 лв. между платената сума от КОЦ Пловдив за придобиване на компютърния томограф и реалната му пазарна цена се равнява в размер на 964,74 минимални работни заплати за страната, което определя щетата като такава в "особено големи размери".

Разследват неизгодна сделка за компютърен томограф в пловдивския онкоцентър

Разследват неизгодна сделка за компютърен томограф в пловдивския онкоцентър

Настъпили са щети за повече от 500 000 лв.

Спрямо Красимир В. е определена мярка за неотклонение "подписка".

Ако бъде признат за виновен той може да получи наказание "лишаване от свобода" от три до десет години, като съдът може да постанови лишаване от право да заема определена обществен или държавна длъжност, както и да упражнява определена професия или дейност.