Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) проверява председателя на Апелативния съд в София (САС) Даниела Дончева. Проверката е по повод публикации в медиите, според които Дончева незаконно си е преразпределила дело за 102 млн. лв.

Нарушение на случайния подбор на дело в САС установява проверка

Нарушение на случайния подбор на дело в САС установява проверка

Комисията е назначена от председателя на ВКС Лозан Панов

Случаят: 
Вестник "Капитал" пише, че съдия Милен Василев, който е съдия в търговската колегия на най-големия апелативен съд - Апелативния съд в София, обвинява председателят на САС в корупция.
През октомври 2017 г. Василев закача в коридора на съда гневно писмо, според което действията на председателката на съда Даниела Дончева имат "силен корупционен мирис". Половин година по-късно ИВСС потвърджава, че в съда е имало грубо погазване на принципа за случайно разпределение на делата.

Повод за гневното писмо на съдия Василев става дело, което му е било разпределено случайно. Става въпрос за търговски спор с материален интерес, възлизащ на стойност 102 млн. лв. В основата на спора е сградата на фалиралата КТБ, намираща се на площад "Гарибалди" в София.

Разпределеното към съдия Василев дело обаче бива пренасочено. Според съдията председателката на съда е проявила голям интерес към делото, поради което е издала заповед, с която иззема всичките дела от Василев.

"При така описаните събития у мен остава силното съмнение, че това е проява на корупция от ваша страна (макар да нямам доказателства за последното)", пише в гневното писмото на съдията, цитирано от "Капитал". "Пожелавам ви със здраве да си харчите честно спечелените пари. С неуважение", довършва той.

ВКС проверява преместването на съдията, който обвини в корупция шефа на САС

ВКС проверява преместването на съдията, който обвини в корупция шефа на САС

Ще проверяват и как са разпределяни делата

Проверката на Инспектората към ВСС:
По повод тази информация е назначена проверка от Инспектората на ВСС. Проверката е възложена със заповед на главния инспектор на 23 януари 2018 година.

Проверката трябвало да установи дали е спазен принципа за случаен подбор на делата в Софийския апелативен съд (САС). След края на проверката е изготвен акт, който е връчен на председателят на САС.

На 13 февруари 2018 г. в Инспектората постъпи възражение от Дончева. Тя се противопоставя срещу констатациите в акта.

Поради това предстои главният инспектор да се произнесе по възражението. Едва тогава актът за резултатите от проверката за спазване на принципа на случаен подбор в САС ще стане окончателен.

Съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, преди да стане окончателен, актът за резултатите от проверка се предоставя само на проверяваното лице, за да може то да направи възражение срещу констатациите в него, както е направила и председателката на САС Даниела Дончева.

До този момент актът за резултатите от проверката за спазване на принципа на случаен подбор в САС е предоставен само на председателя на САС. Актът не е окончателен, затова и констатациите в него не са окончателни.

След влизането на акта в сила и въз основа на констатациите в него Инспекторатът към ВСС ще прецени дали да предложи образуване на дисциплинарно производство срещу председателя на САС.