Три протеста бяха внесени днес в Административния съд в град Шумен. Прокурори от Окръжната прокуратура в Шумен протестират срещу незаконосъобразни текстове в наредби, приети от общинските съвети на община Шумен, Никола Козлево и Върбица.

Наредбите са приети от общинските съветници в шумен и Никола Козлево и са свързани с приема на деца в детските градини и общинските училища на територията на двете общини. Прокурорите от Окръжната прокуратура в Шумен намират наредбата за дискриминационна.

Установена е нередност в разпоредбите за записването, отписването и преместването на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен и Никола Козлево. Наредбите противоречат на член 4 от Закона за дискриминацията.

"Недопустимо е приемът и класирането на децата и учениците да се поставят в зависимост от дискриминационни условия, каквито са работата на родителите им в системата на образованието и на територията на двете общини", заявяват от Прокуратурата. Приемането на такива дискриминационни текстове нарушават и правото на образование по член 7, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното образование.

Третият протест в насочен срещу приетата наредба за местните данъци и такси от общинския съвет в община Върбица, която въвежда заплащането на туристическа такса за нощувки в хижи и туристически обекти. Гражданите на Върбица протестират и срещу отказът на община Върбица да предоставя услуги и права на граждани, които имат задължения към местния бюджет.