Камарата на следователите в България настоява да участва във всички комисии и работни групи относно разискването на измененията и допълненията на Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

В свое становище посочват, че са най-представителната съсловна организация в системата на съдебната власт и са особено бдителни към опитите за намеса върху дейността на правоприлагащите органи.

Според КСБ задълбочените познания и професионалният опит на следователите по отношение разследването на най-тежките престъпления ще допринесат за подобряване качеството на бъдещите изменения на законодателната рамка на политиката в областта на наказателното право и процес.

Прокурорите виждат масирана кампания за подчиняването им на политически кръгове

Прокурорите виждат масирана кампания за подчиняването им на политически кръгове

"Очевидно независимата прокуратура е трън в очите на някои представители на политическата класа"

Те напомнят, че съгласно Конституцията следователите и прокурорите са част от съдебната система, чиято основна функция е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. По тази причина те са независими от останалите власти и при осъществяване на функциите си се ръководят единствено от закона и вътрешното убеждение.

Следователите са една от фундаменталните гаранции за спазването на основните човешки права, тъй като те вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, изтъква се в становището.

От Камарата заявяват, че от много години насам са правени опити за политизиране, изменения в структурата и намеса в правомощията на прокуратурата и следствените органи. Според тях във време на криза трите власти излишно се противопоставят, вместо да си взаимодействат в интерес на обществото. В позицията се твърди, че изпълнителната власт предприема юридически необосновани действия спрямо съдебната система в преследването на личностни интереси, чрез което се осъществява политически натиск върху дейността на правоприлагащите органи.

По тази причина КСБ призовава така създаденото напрежение между властите в страната да бъде разрешено в рамките на Конституцията и да се ограничат немотивираните въздействия от страна на изпълнителната власт върху дейността на прокуратурата и следствените органи.